Arbeid

Arbeid til alle er jobb nummer én! 

Dette vil vi innen arbeid:

Trygghet for og i jobb

Arbeid til alle er vår hovedsak. Vi vil skape trygge arbeidsplasser over hele landet. 

Trygghet for å få jobb og trygghet i jobb gir frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt likestilling i Norge og inntekter til fellesskapet. 

Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i Norge. Kan og vil du ha en fast jobb skal du ha muligheten til å få det. Vi tar kampen for trygghet i arbeid for alle, og styrker arbeidsmiljøloven

Norge skal ha Europas laveste arbeidsledighet og være et av de beste land i verden å drive næringsvirksomhet i.

Dette skiller oss fra høyresiden

 • Nye arbeidsplasser

  Norge trenger nye arbeidsplasser for å bevare velferdsstaten og at folk skal ha arbeid.

  Arbeiderpartiet vil investere stort i gründere, grønn vekst og gjøre Norge til en ledende teknologinasjon.

  Høyresiden ville ikke at staten skulle ha en sentral rolle i å skape arbeidsplasser, og brukte i stedet penger på skattekutt til de som allerede har mest. Økonomer mener dette ikke virker.

 • Midlertidige ansettelser

  Dersom du ikke har fast jobb mister du mye av muligheten til å planlegge karriere og privatliv. Det er vanskelig å få boliglån, og du vet ikke om du er sikret inntekt i framtida. Selv ekspertene i utvalget høyreregjeringen selv nedsatte for å vurdere lovendringer for fremtidens arbeidsliv mente den generelle adgangen til midlertidig ansettelse burde avvikles.

  Arbeiderpartiet har fjernet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven, og vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

  Høyresiden innførte generell adgang til midlertidige ansettelser. Det ga økt usikkerhet både i arbeidslivet og privat.

 • Sosial dumping og arbeidskriminalitet

  Under Høyreregjeringen fikk useriøse aktører stadig større innpass i en rekke viktige bransjer. Seriøse aktører ble fortrengt av aktører som unngår regelverk og undergraver lønns- og arbeidsvilkår.

  Arbeiderpartiet vil styrke arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning mot arbeidskriminalitet. Vi har i Stortinget foreslått en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet for å styrke det organiserte arbeidslivet.

  Høyresiden stemte imot flere av tiltakene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og svekket arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet mener det vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 • Organisert arbeidsliv

  En sterk fagbevegelse bidrar til høyere produktivitet, kompetente arbeidstakere og fleksibilitet i økonomiske nedgangstider.

  Arbeiderpartiet vil styrke fagbevegelsen og trepartssamarbeidet. For å øke organiseringsgraden har vi doblet fagforeningsfradraget. Vi vil gjøre samarbeidet mer forpliktende og vil i større grad inkludere partene i arbeidslivet når politikken skal utformes.

  Høyresiden har stemt ned forslag om økning av fagforeningsfradraget hver gang det har vært til behandling.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker