Uføre

Vi skal hjelpe de uføre fordi det er riktig, ikke fordi vi har regnet ut på om vi har råd til det

Slik vil vi hjelpe uføre:

  • Noen blant oss har så store medfødte eller påførte helseproblemer at de trenger fellesskapets hjelp. Den støtten skal de få fordi vi er et sivilisert samfunn, ikke fordi vi har regnet på om vi har råd til det. 
  • Uføre skal ha omtrent samme ytelse som før uførereformen.
  • Det skal være enkelt å kombinere trygd og arbeid.

Uførereformen

Uførereformen ble vedtatt i 2011 av et samlet storting.

Målet med reformen var å sikre inntekten til de som er hundre prosent uføre, samt gi uføre med arbeidsevne bedre mulighet til å delta i yrkeslivet. Reformen var ingen sparereform, faktisk skulle den nye ordningen koste samfunnet noe mer. 

Flere uføre får også mer utbetalt nå enn før. 

Mange uføre har likevel henvendt seg til Arbeiderpartiet og fortalt at de har fått mindre å rutte med etter reformen. Arbeiderpartiet tok derfor konsekvensene av uførereformen opp til debatt i Stortinget.

Det trengs en gjennomgang av virkningene av uførereformen, slik at vi kan komme med tiltak til forbedringer for de som blir rammet på en utilsiktet måte. 

Mulighet til å jobbe for uføre

Arbeiderpartiet vil ha et velferdssamfunn som gir flere mulighet til å bidra med sine kunnskaper og evner. 

Også de som bare kan jobbe i perioder må få mulighet til det. Mange uføre ønsker muligheten til å jobbe litt. Uførereformen skal legge til rette for dette gjennom at det skal blir enklere å kombinere trygd og arbeid. 

Kommunene bør være gode på å fortelle hvordan ulike sosiale tjenester og arbeidsmarkedstiltak fungerer for deres innbyggere.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Uføre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker