Uføre

Noen blant oss har så store medfødte eller påførte helseproblemer at de trenger fellesskapets hjelp. Den støtten skal de få fordi vi er et sivilisert samfunn, ikke fordi vi har regnet på om vi har råd til det.

Slik vil vi hjelpe uføre:

  • Vi vil sikre et sterkt og universelt trygdesystem som gjør det mulig å leve verdige liv, selv dersom man ikke kan arbeide. 
  • Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid, som gradert uføretrygd og lønnstilskudd.
  • Beholde barnetillegget for uføre.

En sterk og tilgjengelig velferdsstat

Grunnideen i velferdsstaten er at felleskapet skal gi oss trygghet og verdighet. De fleste av oss vil være friske nok til å jobbe å forsørge oss selv gjennom egen inntekt. Men vi kan alle havne i uføre. Ulykke eller sykdom kan ramme alle. Noen fødes også med medfødte funksjonsnedsettelser som gjør det krevende eller umulig å få innpass på arbeidsmarkedet.

Arbeiderpartiet mener det må være et felles ansvar å sikre at muligheten til å leve et godt liv ikke kan forsvinne over natta fordi man havner i en ulykke eller blir alvorlig syk.

Det er derfor uføretrygden ble innført og det er derfor Arbeiderpartiet mener det er avgjørende å opprettholde og videreutvikle en velferdsstat som ivaretar de som ikke kan jobbe.

Mulighet til å jobbe for uføre

Arbeiderpartiet vil ha et velferdssamfunn som gir flere mulighet til å bidra med sine kunnskaper og evner. 

Også de som bare kan jobbe i perioder må få mulighet til det. Mange uføre ønsker muligheten til å jobbe det de kan. Arbeiderpartiet arbeider for en velferdsstat som legger til rette for at alle jobber det de kan, og som gir folk hjelpen de trenger for å jobbe.  

Kommunene bør være gode på å fortelle hvordan ulike sosiale tjenester og arbeidsmarkedstiltak fungerer for deres innbyggere.

Dette skiller oss fra høyresiden

  • Uføre

    Ulykke eller sykdom kan ramme alle. Noen blir også født med funksjonsnedsettelser som gjør det krevende eller umulig å få innpass på arbeidsmarkedet.

    Arbeiderpartiet vil opprettholde og videreutvikle en velferdsstat som gjør det lettere å komme i jobb og gir trygghet for de som uansett ikke kan jobbe.

    Høyresiden tror at reduserte trygder vil få folk i arbeid.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Uføre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker