Heltid, ikke deltid

Arbeiderpartiet vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber til alle.

Arbeiderpartiets politikk for heltid:

 • Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
 • Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten gjelder også innleide. Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og lignende. 
 • Retten til heltid har med Arbeiderpartiet blitt styrket ved at det nå er arbeidsgiver som må bevise at det er behov for deltidsstilling, heller enn motsatt.
 • Gjennomføre et heltidsløft i tett samarbeid med kommuner, helseforetak og partene i arbeidslivet, blant annet ved å stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur, spre kunnskap om lokale løsninger som har vært vellykkede. Dette har vi satt av midler til over statsbudsjettet.
 • I samarbeid med arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene ha en storstilt felles satsning for hele faste stillinger og reell medbestemmelse over egen arbeidshverdag for alle arbeidstakere. 
 • Sikre at kommunene har mulighet til å satse på økt bemanning og flere heltidsjobber.

Deltid er et samfunnsproblem

Deltid er et stort problem i blant annet kommunal sektor, og særlig i helse- og omsorgssektoren. Undersøkelser viser at om lag en tredjedel av alle som jobber deltid gjør det fordi de ikke får tilbud om en større stillingsprosent. Deltid er også et stort problem i flere bransjer i privat sektor, som for eksempel innen renhold, hotell- og utelivsbransjen.

Koronapandemien viste oss også smittevernsutfordringene ved at ansatte i deltidsstillinger arbeider på flere steder for å få en lønn å leve av. 

Dette handler også om at vi har behov for å rekruttere nok ansatte innen velferdsyrkene til å dekke det økte behovet vi vet kommer i årene fremover. Skal helse og omsorg være en attraktiv karrièrevei, trengs det hele og faste stillinger, og vi kan ikke fortsette å utdanne 2-3 personer for å dekke ett årsverk.

Heltid er også likestilling

Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er en krise for den enkelte arbeidstaker, for likestillingen og ikke minst for vår felles velferd. 

Vi vet at vi må ha flere i jobb dersom vi skal har råd til å finansiere det økte velferdsbehovet i tiårene fremover. Dette innebærer at vi må skape flere jobber, at vi må få flere i arbeid, og at flere må jobbe heltid.

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Innførte heltidsnorm i arbeidslivet. Dette blir nå normen i arbeidslivet og deltids-ansatte får styrket fortrinnsretten til hel stilling. 

 • 2015

  Deltidsansatte fikk rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Heltid, ikke deltid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker