Heltid, ikke deltid

Alle bør ha mulighet til å jobbe heltid, og alle skal være trygge på jobb.

Dette vil vi gjøre for å sikre heltidsstillinger:

  • Fremme retten til heltid i arbeidsmiljøloven.
  • Stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre behovet for en deltidsstilling.  Ikke som i dag hvor det er den ansatte selv om må bevise at den har krav på utvidet stilling.
  • Vi vil opprette en statlig heltidspott, som skal gå til ulike forsøk med heltid.
  • Øke støtten til heltidsprosjekter i kommunene, slik vi gjennomfører i blant annet Bergen, Vestvågøy og Sauherad.
  • Gi 3,5 milliarder kroner mer til kommunene, slik at de har økonomisk rom til å satse på økt grunnbemanning og flere heltidsjobber.

Sikre hele, faste stillinger

Altfor mange i Norge jobber deltid og får ikke faste jobber. For Arbeiderpartiet er flere hele, faste stillinger viktig. I Arbeiderpartistyrte kommuner skal ansatte tilbys hele og faste stillinger. Det er bra for den ansatte, som får forutsigbarhet og stabilitet i sitt arbeidsliv, og det er bra for de som skal motta tjenestene, som får trygge og gode fagfolk i helse og omsorgsektoren.

Heltidsstillinger gir mer trygghet, både for beboere som bruker tjenestene og for de ansatte.  

Trygghet for den enkelte arbeidstaker

I dag jobber bare 1 av 3 ansatte innen helse og omsorg i norske kommuner heltid. Altfor mange har en ukentlig kamp for å sikre seg nok vakter og stor nok stillingsbrøk. Heltid vil gi en mer forutsigbar hverdag, og ei lønn å leve av.

Kvalitet i tjenestene

Mange som får hjelp av helse- og omsorgstjenestene, er i en fase av livet der trygghet og kjente personer å forholde seg til, er spesielt viktig. Flere heltidsstillinger gir bedre eldreomsorg. 

Rekruttere nok ansatte til helse- og omsorg

I framtida trenger vi langt flere helsefagarbeidere og sykepleiere. Vi vet at unge som skal inn i arbeidslivet, ønsker heltid i mye større grad. Skal helse- og omsorg være en attraktiv karrièrevei, trengs det hele, faste stillinger. 

Heltid er også likestilling 

Det er som oftest kvinner som jobber deltid. Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er urettferdig, usosialt og øker forskjellene. Det er en politisk oppgave å gjøre noe med det.

Dette har vi gjort:

  • 2015

    Deltidsansatte fikk rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Heltid, ikke deltid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker