Gründere og oppstartsbedrifter

Norge skal være et attraktivt land for gründere

Slik ønsker vi å gjøre Norge mer attraktivt for gründere:

  • Ha som mål at gründere får én kontaktperson å forholde seg til i møte med det offentlig samordnet støtteapparatet.
  • Utrede hvordan vi kan bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende.
  • Bruke statlige virkemidler for å gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere tidlig i nye bedrifter. 
  • Etablere et akseleratorprogram for vekstbedrifter med særlig eksportpotensial for å styrke kapitaltilgang i en tidlig fase.
  • Sikre tilgang til inkubatorer, næringshager og klynger som kan gi støtte i oppstartsfasen.
  • Vurdere konkrete tiltak og sterkere virkemidler for å stimulere til nye digitale selskaper, som statlig kapital til nye Venturekapitalfond.
  • Vurdere nye skatteinsentiver for oppstartsbedrifter, som gunstigere opsjonsbeskatning.
  • Evaluere virkemiddelapparatet for å sikre riktig tilgag på kapital i en tidlig fase, herunder Argentum og Investinor.

Det startes mange bedrifter i Norge, men vi trenger en kraftigere innsats for å sikre at flere lykkes med å vokse seg store, og skape mange nye arbeidsplasser.

Enklere virkemiddelapparat, bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende og tilgang til inkubatorer, næringshager og klynger er blant våre virkemidler for at det offentlige skal støtte opp om gründervirksomheter. Det er særlig behov for bedre tilgang på kompetanse og risikokapital.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Gründere og oppstartsbedrifter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker