Gründere og oppstartsbedrifter

Norge skal være et attraktivt land for gründere.

Arbeiderpartiet vil:

  • Utvikle fremtidens gründerpolitikk, som er kunnskapsbasert og tar utgangspunkt i gründernes egne erfaring fra oppstartsmiljøer i hele Norge.  
  • At det skal bli enklere for oppstartsbedrifter å få tilgang til virkemidlene rettet mot dem, som oppstartslån, etablerertilskudd, mentorordning og egenkapitalinvesteringer.
  • Vi vil gi gründere én vei inn til det næringsrettede virkemiddelapparatet, som opprettes som en felles digital inngang.
  • Innovasjon Norges tilbud til oppstartsbedrifter ble justert i mai 2023 etter en uavhengig evaluering og innspill fra gründere og bedrifter - og i tett samarbeid mellom Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet. Større tilskudd, lån uten krav om kausjon og lengre nedbetalingstid er blant forbedringene.

Næringslivet skal ha gode og forutsigbare rammevilkår. Det skal være enkelt og ubyråkratisk å starte næringsvirksomhet, og staten skal stille opp med verktøy som bidrar til at flere kan lykkes. Selv om det startes mange nye bedrifter i Norge hvert år, trenger vi en kraftigere innsats for å sikre at flere lykkes med å vokse seg store, og skape mange nye arbeidsplasser.

Virkemiddelapparatet har flere virkemidler som retter seg mot gründere spesielt, som for eksempel oppstartslån, etablerertilskudd, mentorordning og egenkapitalinvesteringer. Innovasjon Norge er svært viktig for de som skal etablere en bedrift, og er representert over hele landet. Det er også etablert et godt samspill mellom oppstartsbedrifter og Sivas innovasjonsselskaper.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Gründere og oppstartsbedrifter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker