Gründere og oppstartsbedrifter

Norge skal være et attraktivt land for gründere!

Arbeiderpartiet vil:

  • Forenkle og tilgjengeliggjøre virkemiddelapparatet, blant annet gjennom et mål om at gründere får én kontaktperson å forholde seg til.
  • Utrede hvordan vi kan bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende.
  • Bruke statlige virkemidler for å gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere tidlig i nye bedrifter.
  • Etablere et akseleratorprogram for vekstbedrifter med særlig eksportpotensial for å styrke kapitaltilgang i en tidlig fase.
  • Sikre tilgang til inkubatorer, næringshager og klynger som kan gi støtte i oppstartsfasen.
  • Vurdere konkrete tiltak og sterkere virkemidler for å stimulere til nye digitale selskaper, som statlig kapital til nye Venturekapitalfond.
  • Sikre at ny opsjonsbeskatning kommer på plass.
  • Evaluere virkemiddelapparatet for å sikre riktig tilgang på kapital i en tidlig fase, herunder Argentum og Investinor.

Næringslivet skal ha gode og forutsigbare rammevilkår. Det skal være enkelt og ubyråkratisk å starte næringsvirksomhet, og staten skal stille opp med verktøy som bidrar til at flere kan lykkes. Selv om det startes mange nye bedrifter i Norge hvert år, trenger vi en kraftigere innsats for å sikre at flere lykkes med å vokse seg store, og skape mange nye arbeidsplasser.

Enklere virkemiddelapparat, bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende og tilgang til inkubatorer, næringshager og klynger er blant våre verktøy for at det offentlige skal støtte opp om gründervirksomheter. Det er særlig behov for bedre tilgang på kompetanse og risikokapital.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Gründere og oppstartsbedrifter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker