Klima

Norge skal bli et lavutslippssamfunn.


Vi vil ta klimaendringene på alvor:

 • Følge opp Parisavtalen. Vi har endelig en bindende, internasjonal klimaavtale som forplikter alle land. Vi mener at Norge må bidra til å kutte utslippene av klimagasser både nasjonalt og internasjonalt.
 • Føre en klimapolitikk som virker – og som gir faktiske utslippskutt. Vi vil satse på fire områder med store utslipp, men også stort potensiale for utslippskutt: klimavennlig veitransportbiodrivstoffklimavennlig skipsfart og karbonfangst- og lagring.
 • Nå Paris-målet om 40 prosent utslippskutt i 2030 sammenlignet med 1990, sammen med EU.
 • Kutte utslippene med 43 prosent sammenlignet med 2005 i fastlandsindustrien og petroleumsindustrien gjennom kvotesystemet.
 • Kutte utslipp utenfor kvotesystemet med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005. Spesielt innen transport, jordbruk, avfall og bygg.
 • Bruke Enova til å legge til rette for å kutte klimagassutslipp.
 • Øke Enova-fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder.
 • Videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Bevaring av regnskog gir gode resultater både fra et klima- og et utviklingsperspektiv.

Utslippskutt i veitransport

Vi ønsker å kutte utslippene fra transport ved å satse på nullutslippsteknologi og bærekraftig biodrivstoff. Transportsektoren står for 15,5 millioner tonn CO2-utslipp, som utgjør 30 prosent av norske utslipp. Dette er godt over halvparten av Norges utslipp utenfor EUs kvotesystem.

Vi vil ha mer miljøvennlige bilavgifter.

Vi anser det viktig å etablere et CO2-fond for transport i næringslivet, for å bidra til å kutte utslipp fra lastebiler. Vi vurderer også å innlemme varebiler, anleggsmaskiner, sjøfart innenlands og fiskefartøyer i CO2-fondet. Det skal også i større grad satses på ladestasjoner for elbiler og fyllestasjoner for hydrogenbiler og andre nullutslippsbiler.

Utslippskutt gjennom biodrivstoff

Tilgang på nok bærekraftig biodrivstoff i markedet er i dag en vesentlig barriere. Arbeiderpartiet vil derfor legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.

Utslippskutt gjennom klimavennlig skipsfart

Skipsfart står for nærmere en femtedel av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Etablering av landstrøm i de store havnene, og i andre havner hvor landstrøm kan bidra til å kutte utslipp, er vesentlig, det skal satses på elektriske ferger.

Utslippskutt gjennom karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring (CCS) er en betingelse for å nå klimamålene. CCS er en viktig teknologi som kan bidra til store utslippskutt både i Norge og i verden. 

Norge kan ta en ledende rolle i teknologiutviklingen (CCS), og vil derfor prioritere et program for fullskala CCS. Vi vil undersøke mulighetene, og sette i gang med å finne lagringsplass for CO2 i Nordsjøen.

Dette skiller oss fra Høyre-FrP-Venstre-regjeringen

Frem til januar 2018 Høyre-Frp-regjerningen

 • Klimaforliket

  Det har gjennom klimaforliket i Stortinget blitt vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for hvordan vi skal nå målene.

  Arbeiderpartiet vil følge opp klimaforliket og stemte i juni 2016 for et karbonnøytralt Norge i 2030. Det betyr at Norge skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 og kjøpe klimakvoter for resten av utslippene.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen vil ikke følge opp klimaforliket fra Stortinget, hvor alle partiene unntatt FrP ble enige om at Norge skulle være karbonnøytralt i 2030 hvis vi fikk en internasjonal klimaavtalen.

 • Utslippskutt

  Norge må bidra til å kutte utslippene av klimagasser

  Arbeiderpartiet mener det haster hvis vi skal klare å nå målene i Parisavtalen, og vi la frem over 40 forslag til klimatiltak i februar 2016.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen vil vente til EU er blitt enige seg imellom om utslippskutt

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klima?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!

Støtt Arbeiderpartiet

Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet
Personvernregler

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.