Arbeidsmiljøloven

Folk fortjener trygghet i arbeidshverdagen

Dette vil vi gjøre med arbeidsmiljøloven:

Arbeidsmiljøloven svekkes

Med et trygt og ryddig arbeidsliv kan flere være yrkesaktive, flere vil kunne kombinere yrkesliv og familieliv og færre vil falle utenfor. Derfor er Arbeiderpartiet imot å svekke arbeidsmiljøloven, slik Høyre og FrP ved flere anledninger har foreslått og fått gjennomslag for.

Arbeidsmiljøloven er en av våre viktigste lover og en bærebjelke i den norske modellen. Loven må forsterkes og fornyes for å møte endringene i arbeidslivet.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Faste jobber skal være hovedregelen

  Med et trygt og ryddig arbeidsliv kan flere være yrkesaktive, flere vil kunne kombinere yrkesliv og familieliv, og færre vil falle utenfor.

  Arbeiderpartiet vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Arbeiderpartiet vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

  Høyreregjeringen har innført generell adgang til midlertidige ansettelser. Det gir økt usikkerhet både i arbeidslivet og privat.

 • Begrense innleie

  Våren 2018 vedtok Stortinget kraftige begrensninger og sterkere reguleringer av mulighetene til innleie av arbeidskraft med stemmene fra Ap, KRF, SV, Sp, MDG og Rødt. Gjennom dette vedtaket stanser vi bruken av bemanningsbransjens såkalte «faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag» og sier nei til regjeringens forslag om en utvidet og eksklusiv adgang for bemanningsbransjen til å ansette midlertidig.

  Arbeiderpartiet vil begrense innleie og sikre at også innleide har faste stillinger med sikkerhet for jobb og inntekt.

  Høyreregjeringen vil gi bemanningsbransjen utvidet og eksklusiv rett til å ansette mennesker midlertidig, en rett ingen andre arbeidsgivere skulle få.

 • Hjelp fra fagforeningen din

  Høyre/FrP-regjeringen foreslo at Arbeidstilsynet får utvidet myndighet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger, som betyr mindre innflytelse for fagforeninger.

  Arbeiderpartiet var mot at arbeidsgivere i større grad skal kunne pålegge deg å jobbe søndager.

  Høyreregjeringen ville at arbeidsgiver i større grad skal kunne pålegge deg søndagsarbeid.

 • Kollektiv søksmålsrett

  Tidligere kunne fagforeninger gå til sak mot arbeidsgivere ved mistanke om ulovlig innleid arbeidskraft.

  Arbeiderpartiet vil at fagforeninger skal kunne gå til rettsak på dine vegne, og mener det er et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

  Høyreregjeringen fjernet muligheten for kollektiv søksmålsrett og har stemt imot når Ap har tatt saken opp igjen for Stortinget.

Dette har vi gjort:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeidsmiljøloven?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker