Arbeidsmiljøloven

Arbeiderpartiet vil fornye og forsterke arbeidsmiljøloven

Dette vil vi gjøre med arbeidsmiljøloven:

Arbeidsmiljøloven svekkes

Med et trygt og ryddig arbeidsliv kan flere være yrkesaktive, flere vil kunne kombinere yrkesliv og familieliv og færre vil falle utenfor. Derfor er Ap imot å svekke arbeidsmiljøloven, slik Høyre og FrP legger opp til. Etter at Høyre og FrP kom i regjering, har de foreslått store endringer som har negative konsekvenser for deg som er arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven er en av våre viktigste lover og en bærebjelke i den norske modellen. Loven må forsterkes og fornyes for å møte endringene i arbeidslivet.

Dette skiller oss fra Høyre/FrP-regjeringen

 • Faste jobber skal være hovedregelen

  Med et trygt og ryddig arbeidsliv kan flere være yrkesaktive, flere vil kunne kombinere yrkesliv og familieliv, og færre vil falle utenfor.

  Arbeiderpartiet fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Arbeiderpartiet vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

  Høyre/FrP-regjeringen har innført generell adgang til midlertidige ansettelser. Det gir økt usikkerhet både i arbeidslivet og privat.

 • Lavere lønn for beredskapsvakt

  Høyre/FrP-regjeringen ville at beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet endres. I forslaget heter det at 1/8 av beredskapsvakten, utenfor arbeidsstedet, nå skal regnes med i arbeidstiden, mot 1/5 tidligere. Dette betyr at de som jobber i en viktig del av vår beredskap for å passe på liv og eiendom blir lønnet lavere.

  Arbeiderpartiet Vil fagforeninger skal kunne gå til rettsak på dine vegne, og mener det er et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

  Høyre/FrP-regjeringen Fjernet muligheten for kollektiv søksmålsrett.

 • Mindre hjelp fra fagforeningen din

  Høyre/FrP-regjeringen foreslo at Arbeidstilsynet får utvidet myndighet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger, som betyr mindre innflytelse for fagforeninger.

  Arbeiderpartiet var mot at arbeidsgivere i større grad skal kunne pålegge deg å jobbe søndager.

  Høyre/FrP-regjeringen ville at arbeidsgiver i større grad skal kunne pålegge deg søndagsarbeid.

 • Lik lønn for vikarer

  Vikarbyrådirektivet krever at en innleid arbeidstaker har krav på de samme lønns- og arbeidsvilkårene i innleievirksomheten som ved fast ansettelse. 

  Arbeiderpartiet vil vikarer skal ha krav på samme lønn som bedriftens egne ansatte.

  Høyre/FrP-regjeringen vil åpne for at vikarer kan lønnes lavere enn innleiebedriftens egne ansatte, gjennom unntak fra likebehandlingsprinsippet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeidsmiljøloven?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!

Støtt Arbeiderpartiet

Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet
Personvernregler

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.