Landsmøte 2019

Arbeiderpartiets 67. ordinære landsmøte

Torsdag 4. april til søndag 7. april 2019 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus i Oslo.

Om landsmøtet

Annethvert år samles 300 delegater fra hele landet til landsmøtet vårt. De representerer sine fylker og Arbeiderpartiets medlemmer, og er partiets høyeste myndighet. På åpningsdagen forventes det nærmere 1000 mennesker i salen. 

Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger sentralstyret og øverste ledelse. Landsmøtet i 2019 skal blant annet vedta partiets hovedsaker for valget, samt ny politikk på områdene distrikt, migrasjon, arbeidsliv og oppvekst.

Alle innlegg fra talerstolen finnes på Arbeiderpartiets Youtube-kanal

Arbeiderpartiets 68. ordinære landsmøte avholdes våren 2021.