Valgkomiteens innstilling

Innstilling på Arbeiderpartiets sentralstyre

Bjørnar Skjæran på landsmøtet 2019 foran en rød vegg.

Bjørnar Skjæran innstilles som ny nestleder

– Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å lytte til innspill fra partiorganisasjonen og å sette sammen et lag som speiler bredden i partiet. Et lag som sammen kan ta oss til valgseier til høsten, sier valgkomiteens leder, Hans-Christian Gabrielsen. 

Innstillingen på partiets ledelse ble presentert 19. mars. 1. april ble forslaget på resten av sentralstyret og kontrollkomiteen lagt fram. Innstilingen er enstemmig.

Valgkomiteen innstiller på at Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik og Kjersti Stenseng gjenvelges som ledelse i Arbeiderpartiet på landsmøtet i april.– Det er bred oppslutning om dagens ledelse i organisasjonen, og at de er de rette til å lede oss inn mot det viktige valget til høsten, sier Gabrielsen.Videre innstiller valgkomiteen på at Bjørnar Skjæran (52) fra Nordland velges som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Vedtektene åpner for både en og to nestledere.– Bjørnar Skjærans erfaring som gårdbruker og lokalpolitiker er viktige kvaliteter inn i partiets ledelse. Han har sitt daglige virke utenfor Stortinget og bringer med det inn perspektiver fra politisk debatt og partiarbeid lokalt. Vi mener at ledelsen som kollegium vil bli styrket med Skjæran. Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å ha en partiledelse som speiler landet, og Skjæran vil bidra med en sterk og klar stemme fra nord hvis han blir valgt av landsmøtet, fortsetter Gabrielsen.Bjørnar Skjæran er i dag leder i Nordland Arbeiderparti. Han har yrkesbakgrunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende. Han var ordfører i Lurøy kommune fra 2011-2015, og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Nordland. Skjæran har sittet i sentralstyret siden 2013.

Valgkomiteen foreslår Anette Trettebergstuen som ny leder for kvinnenettverket etter at Anniken Huitfeldt meddelte at hun ønsket å tre ut av det vervet. 

– Trettebergstuen har lang erfaring fra ulike roller i partiet og har sittet i sentralstyret siden 2009. I dag er hun partiets likestillingspolitiske talskvinne på Stortinget, og valgkomiteen mener at Anette som leder for kvinnenettverket vil bidra til å løfte likestillingspolitikken både nasjonalt og ute i organisasjonen, sier Gabrielsen. 

Valgkomiteen foreslår videre fem nye medlemmer i sentralstyret: Cecilie Myrseth fra Troms, Tore O. Sandvik fra Trøndelag, Hilmar Høl og Marte Mjøs Persen fra Vestland og Robert Cornels Nordli fra Agder. 

– Med denne innstillingen får vi et sentralstyre som har en god balanse mellom de som har sitt daglige virke på Stortinget og de som jobber på regionalt og lokalt nivå i partiet. Alle regioner er godt representert, og det er en fin blanding av kontinuitet og fornyelse», avslutter Gabrielsen. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!