Kunngjøring og frister - landsmøte 2019

Kunngjøring av landsmøtet og frister som gjelder i forkant

Landsstyret besluttet i sitt møte 13.-14. mars 2018 at Arbeiderpartiets 67. ordinære landsmøte avholdes 4.-7. april 2019. Nedenfor kan du lese hele kunngjøringen.

Frister i forbindelse med landsmøtet 2019

  • Frist for innsending av forslag til landsmøtet er 1. desember 2018 (vedtektene sier ”senest fire måneder før møtet”).
  • Sentralstyret behandler innstilling på innsendte forslag i sitt møte januar/februar 2019.
  • Landsstyret behandler innkomne forslag, beretning med videre på sitt møte 5.-6. februar 2019.
  • Fylkespartiene avholder årsmøtene/representantskapsmøter hvor det skal velges utsendinger til landsmøtet i perioden 15.02.19 - 03.03.19 (dette for at valg av delegater og fullmaktsfrister mv. skal kunne overholdes).
  • Frist for innsending av fullmakter til landsmøtet settes til 4. mars 2019.
  • Sentralstyret behandler regnskap for 2018 i møte i mars 2019.Landsstyrets møte 3. april 2019 behandler regnskap for 2018.
  • Regnskap med beretninger for landsmøteperioden (årene 2017 og 2018) meddeles delegatene under selve landsmøtet.
  • Landsmøtet skal i all hovedsak være papirløst. Alle landsmøtedokumenter vil derfor også være tilgjengelig elektronisk.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!