Kjersti Stenseng - valgkamp og arbeidet i partiorganisasjonen

Partisekretær Kjersti Stensengs tale til landsmøtet

«Gjennom støtte, tillit, ansvar og heiarop, har Arbeiderparitet gitt meg mulighet til å få ut et engasjement jeg alltid har hatt.»

Ordene kommer fra Linn Katariina Henriksen.Linn har vært Arbeiderparti-velger siden hun tidlig på 90-tallet diskuterte skolepolitikk med  mor si.

Ho si: «Min mor var leder i det lokale Høyre-laget. Jeg mente hennes partis skolepolitikk ville medføre en klassedeling av elevene.» Vinteren 2015 går Linn på sitt første medlemsmøte i Ibestad Arbeiderparti. Ho vil innføre skolemat til elevene på Ibestad skole.Og vet dere hva, til høsten skal få Linn gjøre det. For Linn sitt der nede.  Ho er noe av det viktigste vi har. Ho er Arbeiderpartiets ordførerkandidat. Veien fra engasjement til politisk gjennomslag i Arbeiderpartiet kan være stutt.

Kjære Linn, og alle dere andre 366 toppkandidater for Arbeiderpartiet: Det er gjennom de små fellesskapene i kommunene Arbeiderpartiet bygger Norge. Ved å gi ungdommer trygge jobber, ikke midlertidighet. Ved å gi eldre god omsorg, ikke privatisering. Ved å gi barn fellesskole, ikke klassedeling. Slik gjør vi de små fellesskapene sterkere.

Og med sterke fellesskap, blir ingen svake. Og kjære alle sammen, hva betyr det? Jo, svaret er enkelt: Folk trenger en Arbeiderpartiordfører. I 2015 gjorde Arbeiderpartiet vårt beste kommunevalg på 30 år. Siden da har vi styrt to hundre og fem lokalsamfunn over hele landet. Fra Søgne i sør. Til Longyearbyen i nord. Raymond og Arbeiderpartiet styrer Norges største kommune, Oslo. Med Marte i spissen styrer vi Norges minste kommune, Utsira.

Over 6 av 10 nordmenn bor i en Arbeiderparti-styrt kommune.Det er i møte med dem, jeg merker at politikk betyr noe.

Som Torgunn Gunnarson fra Bodø, som er helsefagarbeider. Etter 20 år i deltidsstilling, får hun nå endelig jobbe heltid. «Hverdagen min har blitt lettere. Nå slipper jeg det konstante jaget etter vakter.» sa Torgunn, da jeg møtte henne tidligere i år. Grunnen er at Ida ble ordfører i Bodø i 2015. Arbeiderpartiet satte i gang en heltidsreform. Nå har Torgunn fått mer trygghet og forutsigbarhet i sin hverdag.

Men det er ikke bare hun det gjelder. Det gjelder også 200 av hennes kolleger. Dette er viktig dere! For det samme har de eldre som Torgunn hjelper hver dag på jobb.

Gode landsmøte, det er slik vi styrker fellesskapet. Skritt for skritt. Stein for stein. Et storsamfunn – som forandrer seg gjennom at vi ser folk. Sjå på elevene i Hordaland, Nordland, Oppland og Aust-Agder, som nå får gratis skolefrokost om morgen. På grunn av Arbeiderpartiet. Høyre mener det ikke er behov for skolemat, fordi de fleste har med matpakke.

Men vi veit at det nesten er 65000 unger som ikke har med mat.De går sultne gjennom dagen. Og lærer mindre.Se for dere at det satt noen rundt lunsjbordet her i går, som ikke fikk mat. At så mange barn går sultne gjennom skoledagen,

Kjære landsmøte, det er en skam! Det er et ansvar Arbeiderpartiet tar, der høyresida svikter!

For det betyr noe hvem som styrer. Elevene i Ålesund har nå flere lærere rundt seg, fordi du Eva er ordfører. Barna i Oslo som får gratis plass i AKS, Raymond. Og Rune,  du som lova 100 nye arbeidsplasser, der du og e bor, på Vinstra. Og det har du innfridd! Det er sjukt imponerende! Skritt for skritt bygger Arbeiderpartiets ordførere og byrådsledere sterkere felleskap over hele landet. Men de bygger ikke bare fellesskap, de bygger festningsverk mot den usosiale høyrepolitikken.

Som når Arbeiderparti-ordførere ikke innfører den borgerlige arbeidsmiljøloven med mer midlertidighet. Når de ikke gir etter for høyresidas angrep på faste jobber. Når de ikke privatiserer. Når de står opp mot sentralisering. Og reduserer forskjellene.

Gode landsmøte, jeg gleder meg til å klippe den røde snora, når vi gjør norske kommuner til Høyre/Frp-fri-sone!«Alle lamme alle. Alle i gata skal få være med å leke med alle. Det har jeg sagt til alle barna mine, og det mener jeg gjelder også i voksenalder.» Det sa Gunnar Wilhelmsen da han ble lansert som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø i oktober. Verdiene Gunnar har oppdratt sine unger på, vil han nå spre til hele Tromsø. Han vil bygge et sterkt fellesskap, der alle får mulighet til å bidra med det de kan og der ingen skal stå på utsida. Og det er de samme verdiene skal vi gjøre gjeldende i den valgkampen oss nå skal inn i.

Valgkamp er lagarbeid.  Arbeiderpartiet er ikke et enmanns- eller kvinneprosjekt. Arbeiderpartiet er alle oss i denne salen. Alle som koker kaffe og går på husbesøk. Alle våre medlemmer. Arbeiderpartiet det er deg. Det betyr at når du tenker at noen i Arbeiderpartiet bør gjøre noe. Ja, da gjelder Tonje Brenna sitt slagord: «Noen det er deg.» Hva dette landsmøte handler om, ja det er du som bestemmer, og alle dem som har sendt deg hit. Som når Mette Varem snakker om politi og beredskap, ja da setter du tryggheten til folk i distriktene på dagsorden. I sum bygger vi alle det store fellesskapet Arbeiderpartiet er. 

Denne gangen, skal Arbeiderpartiets fellesskap gjøre jobben for mange av dere som sitter i denne salen. Nesten halvparten av dere er ordførerkandidater. De viktigste personene i vårt parti nå. For nå er det Jonas, Hadia, meg og mest sannsynlig Bjørnar, som skal være bakkemannskap for dere. Gi den hjelpa som behøves slik at dere vinner valget. For dere er de beste folka, dere har den beste politikken, og dere skal bli ordførere om 156 dager.

Men det kan å vera tøft å stå i front. Det kan Kristin, ordfører i Vågsøy, skrive under på, fra da ho tok kom kampen for en betre skule. «Den dama er full i faen». «Brenn i helvete». «Maktsjuk». «Hitler». «Fitte». «Hore».  Skjellsorda du fikk i kommentarfeltet var mange.

Vi skal tåle uenighet og tøffe debatter. Men dette er langt, langt  over streken. Kristin, du skal vite at du har hele Arbeiderpartiet i ryggen. Hets og hat, det skal vi aldri akseptere!

Maria fra Vestfold har leda et arbeid som ho skal legge fram seinere i dag. Det handler om å skape et trygt felleskap for alle. For at ingen skal stå aleine. Det er bra jobba av Maria og co. Vi trenger å ta tydelige grep. Men til sjuende og sist, kjære landsmøte, dreier dette seg om folk. Det betyr at vi alle må ta litt mer ansvar. Ta en sjau i kommentarfeltet. 

Ja, jeg veit det kan være tungt, men det nytter. Som Lise Christoffersen. En av våre digitale krigere. Hun går inn med hele seg i facebook-grupper og debatter. Svarer saklig og opplysende, lar ikke ting stå uimotsagt. Flere må gjøre som Lise. Vi trenger mer digitalt kameratskap. Og landsmøte, det er jo kameratskap og fellesskap Arbeiderpartiet alltid har vært best på. Vi har bygd opp arbeidslivsfellesskap. Vi har bygd opp velferdsfellesskap.

Vi har bygd opp små og store fellesskap over hele landet. Nå skal vi ikke bare lede an, vi skal være aller best, for å gi barna våre et trygt digitalt fellesskap.

Gode landsmøte,

Trygghet er også nøkkelordet når vi jobber med bedre partikultur i partiet vårt. For 4 år siden stod jeg her og snakket til dere for første gang som partisekretær.  Da snakket jeg om hashtaggen #jegharopplevd. Der delte kvinner historier som gjorde et veldig sterkt inntrykk.Siden da har det skjedd mer enn noen kunne forutse. Et digitalt grasrotoppgjør, har snudd om maktstrukturer over hele verden. 

Metoo har gjort at det ingen før sa fra om, nå kommer til overflaten.Også i Arbeiderpartiet. Det er veldig viktig. For det gjør at vi kan ta tak i det. Men det viser og at alt ikke har vært som det skal. Opp gjennom historien har folk opplevd seksuell trakassering og hatt ugreie opplevelser i vårt parti. Noen vil bære med seg det resten av sine liv. Vi veit at det er folk som ikke har turt å si fra. Til alle dere, vil jeg i dag, på vegne av hele Arbeiderpartiet si: Dere skulle ikke opplevd det dere gjorde. Det skulle vært tatt tak i. Det er jeg veldig lei meg for!

Arbeidet vi er i gang med i partiet er derfor så viktig. Vi har senka terskelen for å si fra om ugrei oppførsel. Vi følger raskt opp. Og vi sørger for en ordentlig og grundig behandling av saker I fjor vedtok sentralstyret nye retningslinjer. På dette landsmøte vedtektsfester vi nulltoleranse mot trakassering. Men vedtektsfesting er ikke nok i seg selv. Vi må hele tida arbeide med kulturen vår, jobbe med likestilling, respekt og trygghet. Det må skje i hele partiet vårt. Jeg skal gjøre min del av jobben. Det må alle dere også. For alle medlemmer skal ha det trygt hos oss.

I Arbeiderpartiet aksepterer vi ingen form for trakassering. Det dreier seg om det grunnleggende sosialdemokratisk menneskesyn. Ingen er frie før alle er frie.

Kjære landsmøte, nå skal jeg gi dere dagens viktigste tall: ett tusen åtte hundre og søttisju. Det er antall medlemmer Arbeiderpartiet har fått så langt i år. Hver enkelt av de må tas kontakt med, bli invitert inn og få utløp for sitt engasjement. Slik som Ida Huitfeldt ble. Og da prater jeg ikke om dattera di Anniken, selv om hun og heter Ida og er veldig aktiv i AUF, men Ida Helen Grasmo Huitfeldt fra Skien.

Ida meldte seg inn i Arbeiderparti i august. Fordi hun ville at sønnen hennes på 9 år skulle få flere grøntområder å leke på. Ho sendte ei melding til Skien Arbeiderparti på Facebook, fikk respons i løpet av 10 minutter, ble invitert med på neste medlemsmøte, og ifølge henne selv «tatt kjempegodt imot av både gamle og yngre medlemmer.». 

Nå er hun listekandidat for Skien Arbeiderparti. Og veit dere hva gode landsmøte, på årsmøtet til Telemark Arbeiderparti, fikk hun prisen som årets komet. Det er godt jobba av Skien og Telemark Arbeiderparti. Flere bør gjøre som dere. Vi trenger flere kometer i Arbeiderpartiet.

Kjære landsmøte, for dette er dønn alvor. Nå skal jeg gi dere dagens dårligste tall: Bare 54 % av kommunepartia våre sier de har rutiner for å følge opp nye medlemmer. Det er altfor få. Alle nye medlemmer må ringes. Alle nye medlemmer må få tilbud om aktiviteter. Alle nye medlemmer skal få mulighet å bli en del av Arbeiderpartiets store fellesskap. Derfor er ”den fine starten” ett av de viktigste tiltakene vi nå skal sette i gang. Derfor inviteres dette landsmøte med på et løft for medlemmene de neste to årene. Gjennom blant annet prosjektet «det gode møtet» og et tydeligere medlemsansvar i styret. For vi må rekruttere flere, og vi må gi de medlemenne vi har et enda bedre tilbud.

Der Arbeiderpartiet politisk vil ha en lese, skrive, regne-garanti for alle elever. Skal oss ha en ringe, prate og lære-garanti for alle medlemmer. For vi veit at det politiske er ingenting uten det organisatoriske. 

Arbeiderpartiets politiske kraft kommer fra våre medlemmer. Det er jo dette det handler om gode landsmøte. Det er derfor vi har styrka skoleringen denne perioden. Grunnskolering av alle tillitsvalgte. Valgkampskolering for alle kandidater. Vi må tettere på folk. Og den aller viktigste jobben må gjøres lokalt. Som Trygve Bratteli sa det i 1974: «En finmasket og levende kontakt fra og til folk  i deres hverdag, er pulsåren i et levende partis tilværelse. Det må først og fremst løses i lokalsamfunnet.»

For det er kommunepartiene som er Arbeiderpartiet viktigste organisasjonsledd. Derfor skal avstanden fra det lokale til det sentrale, være kort. Det har vært et av mine viktigste prosjekter som partisekretær. Slik at vi er tettere på hverandre. Det følger ingen stillingsinstruks med denne jobben. Men det sies at Håkon Lie i sin tid bare kunne åpne glasset på Youngstorget, så visste han hva stemninga var. 

Kjære landsmøte, partibygging handler om å være åpen og tilgjengelig. Der vi ikke bare åpner glaset. Men er ute i landet, og prater med folk hver dag.Det er det som er vårt Arbeiderparti.

Gode landsmøte,  derfor er noe av det viktigste vi gjør å bygge en god partikultur. Vi må innrømme at det siden valgnatta 2017, det har til tider har vært ei tøff tid. Jeg veit mange synes det var vanskelig å stå på for Arbeiderpartiet i perioden det storma som verst. Men jeg er veldig takknemlig for at dere likevel gjorde det.Dere arrangerer medlemsmøter, utvikler nye politikk og møter folk på gater og torg.

Vår evne til å komme videre handler nemlig om det. Holde fokus på oppgavene.Så er det vår alles oppgave å strekke ut ei hånd og bygge bro. Ta den kaffekoppen. For dette handler ikke bare om Arbeiderpartiet, det handler om Norge. Et svakt Arbeiderparti, taper alle de som trenger sterke fellesskap og små forskjeller, på. Derfor har vi alle ansvar for å bygge et sterkt Arbeiderparti. Og hvem andre skal gjøre den jobben om det ikke er oss i denne salen?

Oss må alle bygge en god kultur, hvor vi respekterer hverandre. Forener ulike syn i et sterkt fellesskap. Slik vi alltid har gjort det med de politiske spenningene i vårt parti. 

Kjære landsmøte, Jonas snakka i går om at vi skal bygge et sterkt «vi» politisk. Det «Vi-et» skal vi også bygge internt i vårt eget parti. Det «Vi-et» veit jeg at mange av dere  er eksperter på.

For det er jo det dere brukt tida på å bygge det siste året, når dere har slått sammen mange av våre fylkespartier. Innlandet, Trøndelag, Vestland, Agder. Mange har gjort en solid jobb. Som det er verdt å skryte av. Dette er den største organisatoriske endringa i partiet vårt på veldig lang tid. Og når fylkene blir større, er det viktig at det ikke går utover det enkelte medlems tilbud. Derfor har vi valgt å la fylkene få gjøre dette i sitt eget tempo. Noen har allerede slått seg sammen, andre venter. Det er naturlig at 2021 blir et sluttpunkt for å lande partistruktur. Hvor det viktigste er at strukturen skal fremme aktivitet på grasrota. 

Gode landsmøte, for Arbeiderpartiet er et grasrotparti. Et bredt folkeparti som vanlige folk over hele landet engasjerer seg i. Derfor er jeg opptatt av at våre tillitsvalgte og folkevalgte også må speile befolkningen. Velgerne til et sosialdemokratisk parti skal kjenne seg igjen i sine politikere. Både i byene,og i distriktene. Derfor er det like viktig når Marte og Roger får flere i fast jobb i Bergen, som når Remi i Vestvågøy skaper nye arbeidsplasser i fiskerinæringa. By og land, hand i hand, sa Arbeiderpartiet i 1933. Det har vi og diskutert heftig på dette landsmøte, slagordet må og gjelde oss sjøl. Derfor har vi sentrale politikere fra de største byene og de minste bygdene.

På samme måte er Arbeiderpartiet et parti for både unge og gamle. Det viser ikke minst aldersfordelingen på dette landsmøte. Vi har Jan Balstad fra Nesodden som er 81 år, og vi har Nicoline Grenersen fra Frogn som er 17 år. Vi har Jone fra Sør-Fron, som er ordførerkandidat i en alder av 24 år.

Arbeiderpartiet er et parti der du ikke bare kan engasjere deg, men og  få viktige posisjoner, uavhengig av alder.Det skal du og uavhengig av kjønn.

Denne våren er det 33 år siden Gro presenterte kvinneregjeringa. Som du har sagt det så treffende, Gro: «Det var en seier for likestillingen som skapte presedens for all ettertid.  Nå er det 40 % kvinner i regjeringen, uansett hvem som sitter med makta.»Og kvinner med makt har endra politikken.Kjempet gjennom abortloven, fødselspermisjon og full barnehagedekning. Men i lokalpolitikken har det ikke ennå skapt presedens.Seinest etter valget i 2011 var bare 22 prosent av Arbeiderpartiets ordfører, damer. I 2015 tok vi et jafs. Økte til 33 prosent.

Siden da har vi hatt gode lokale iniativ som #hunbørstille, fra Kamzy og Oslo. Og vi har jobba mer systematisk fra sentralt hold: Gjennom kvotering på lister, egne skoleringer for kvinner og mentorordninger. Det er et arbeid kvinnenettverket har gått i spissen for. Og som du Anniken skal ha mye av æren for. Du har fulgt opp damene våre tett, ordførere, kandidater og folk som har vurdert å stille. Ikke minst når det har storma rundt dem. Det er en jobb som kanskje ikke er så synlig, men som gir resultater. Etter 12 år som leder av kvinnenettverket, kan du gå av, i visshet om at arbeidet har båret frukter.

For første gang er vi over Gros historiske grense på 40 %, også i lokalpolitikken.42 % av Arbeiderpartiets ordførerkandidater er ved dette valget, kvinner. Det er det grunn å være stolt av!

Kjære landsmøte,

Vi har klart å løfte flere kvinner inn i politikken. Det ser jeg tydelig når jeg ser utover denne salen. Men jeg ser også for lite mangfold. Vårt neste store løft må derfor være flere med minoritetsbakgrunn. Det handler om at vi må speile befolkningen bedre. Men også om hvordan vi sørger for at flinke  medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte med minoritetsbakgrunn kan bygge erfaring. Gir de sjanser. Løfte de i vårt parti. For det finnes masse flinke folk. Det er vi som må bli mer bevisste. Som ledelse, og på grasrota. 

Heldigvis har vi og flinke folk som gjør jobben selv. Det var knyttet mye spenning til valgkomiteens arbeid i Trøndelag tidligere i år. Og selv om det var fullt på pressebenken, langt flere enn vanlig.  Så var det ingen som rapporterte om det som skjedde da landsmøtedelegasjonen skulle velges. I den generelle debatten gikk Amal Abdinur opp på talerstolen. Amal hadde ikke et forslag til endring i delegasjonen, men et generelt poeng: At det var for få i delegasjonen med minoritetsbakgrunn. Delegasjonen speilet ikke folket, medlemmene og de aktive i partiet i Trøndelag. 

Amal avsluttet med å si at dette var noe som måtte jobbes med, og at de var flere som var klare til å gjøre en jobb for partiet. Så skjer det noe veldig fint. Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord, går opp på talerstolen. Hun var innstilt som delegat. Men hun viker sin plass for at Amal skal få plass i delegasjonen til Trøndelag. Og endringen blir vedtatt ved akklamasjon. Så en spesiell takk til Vibeke og velkommen til landsmøtets delegat nr. 234 fra Trøndelag, Amal Abdinur. Mitt løfte til deg er at vi skal jobbe aktivt for å få en mer mangfoldig organisasjon. Derfor må vi lære av dem som har fått det til. Og vi trenger ikke gå så langt. Når jeg ser utover bakken på Utøya om sommeren, ser jeg en langt mer mangfoldig forsamling enn i vår landsmøtesal.

Mange av de politikerne Arbeiderpartiet har med minoritetsbakgrunn har også starta i AUF: Mani, Masud, Kamzy, Abdullah, og Amal. AUF, vi har rett og slett mye å lære av dere.

Ina, Sindre og Astrid. Oss har fått en utrolig sterk AUF ledelse siden forrige landsmøte.Jobben dere gjør hver eneste dag med å få med alle typer ungdom,den gir resultater: Dere er mangfoldige. Dere vinner skolevalg.

Og det lover godt for både valgkampen og framtida at dere er svære. Faktisk større enn noen sinne. Gratulerer med rekordmange 14 422 medlemmer.

Gode landsmøte, Einar Gerhardsen sa at Arbeiderpartiet skulle være partiet for det store arbeidende folk. Det jeg vil kalle den breie arbeiderklassen.Som renholderen Naemy Trandum. Sammen med 1 million andre nordmenn taper hun tusenvis i pensjon, fordi høyreregjeringa ikke vil innføre pensjon fra første krone.Eller helsefagarbeideren, Rebecca Lilletvedt. Hun har fått hel og fast stilling i en ny kommunal vikartjeneste i Bergen, på grunn av Arbeiderpartiet i byråd.

Arbeiderpartiet skal være et arbeiderparti. Det var bakgrunnen for at jeg før sommeren i fjor sendte brev til alle våre nominasjonskomiteer. Ba de prioritere kandidater fra fagbevegelsen på våre valglister.

Det gleder meg at vi nå går til valg med mange dyktige faglige kandidater. Stian som er industriarbeider og tillitsvalgt i Fellesforbundet, er nå vår ordførerkandidat i Vestre Toten.Tove Elise, som er helsefagarbeider og tillitsvalgt i Fagforbundet, er nå vår ordførerkandidat i Vindafjord.Trondheim Arbeiderparti som nå går til valg med hele 14 kandidater fra fagbevegelsen på lista. Nå skal vi sørge for at de blir valgt. Men ikke bare det. Vi fortsetter arbeidet fram mot 2021, sammen med Hans-Christian, Jørn, Mette og tusenvis av tillitsvalgte.

For kjære landsmøte,  hvis Stortinget skal være representativt for det norske folk, så må vi få flere fra fagbevegelsen også på Stortinget. Derfor har vi siden 2017 styrka samarbeidet med fagbevegelsen, spesielt lokalt. 

Over 170 kommuneparti har samarbeidsavtale med Fagforbundet. Fagbevegelsens viktigste saker står i de lokale partiprogrammene. Vi skolerer oss sammen, og bygger felles arenaer. Som når Mette og jeg, har reist over hele landet for å sette heltid på dagsorden. Det er noe av det mest givende jeg har gjort i vinter.Det er gjennom å samarbeide og bygge tillit, vi får politiske resultater  på heltid. 

Det samme får vi når våre ordførere og lokale tillitsvalgte samarbeider mot sosial dumping. 170 kommuner har nå egne seriøsitetskrav. Oslomodell, Stord modell, Skiensmodell, overalt hvor jeg reiser er det en egen modell. Landsmøte - vet dere hva - nå må vi bare vinne valget. Slik at dette blir den norske modellen.

Gode landsmøte, 

Når vi går ut av denne døra i morgen ettermiddag, er det fem måneder og to dager til valglokalene stenger. Vi skal bruke hver eneste dag godt. For nå er det valgkamp. Og da må bruke vår største fordel. Medlemmene våre. Kari Fjeseth på Lillehammer som alltid steker vafler til stand. Firebarnsmora Anette Mjåvatn fra Vestby, som møter opp på alle aktiviteter. Dere aner ikke hvor viktige dere er.

Nå er det vår felles store jobb å motivere alle våre 51.000 medlemmer til valgkamp. Til å ta den ekstra kvelden med husbesøk, kampen i kommentarfeltet,eller overbevise arbeidskollegaene i lunsjen. For nå trenger vi alle. Dette er en valgkamp vi skal snakke med flere personer enn noen gang før, koke mer kaffe, dele ut flere brosjyrer, banke på flere dører.

Vi skal sørge for at hele Norge veit hva som står på spill: Nemlig, fellesskapa våre. Vårt mål for denne valgkampen er å stoppe Høyre og Frp i å rive dem ned. Gjennom privatisering,sentralisering, og økte forskjeller. Vi skal skape et festningsverk av Arbeiderparti-ordførere mot høyrepolitikk.

Og i stedet bygge sterkere fellesskap: Tryggere arbeidsforhold med hele og faste stillinger, skolemat til ungene våre. Og ikke minst, en god eldreomsorg til våre foreldre.

Gode landsmøte, jeg gleder meg til de 156 neste dagene. Valgkamp er hardt arbeid.Men det er mest gøy og givende. Fordi vi veit at det vi driver med er så viktig, for folk sin hverdag.Det er gjennom de små fellesskapene Arbeiderpartiet forandrer Norge. På idrettsbanen til ungene, ved lunsjen på arbeidsplassen, med familien rundt middagsbordet.

Og med sterke fellesskap, da blir ingen svake.

Kjære landsmøte, vi har 367 valg å vinne.

Og ingen tid å miste.

Derfor avslutter jeg nå.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!