Landsmøte

Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger vårt sentralstyre.

Landsmøtet 2019 ble avholdt 4.-7. april.