Landsmøte

Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger vårt sentralstyre.

Neste landsmøte avholdes 15.-18. april 2021.