Landsmøte

Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger vårt sentralstyre.