Jonas Gahr Støre på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte 2019

Jonas Gahr Støre: – Vi trenger en samfunnskamp for sterkere fellesskap

Jonas Gahr Støre åpnet Arbeiderpartiets landsmøte med å mane til samfunnskamp for sterkere fellesskap.

– Når Norge nå, foran øynene på oss, blir et mer urettferdig samfunn, da angår det alle. Også vårt fellesskap forvitrer når samfunnet blir mer urettferdig. Hvis vi som fellesskap stiller mindre opp for folk, vil folk også stille mindre opp for fellesskapet. Det er det samfunnskampen nå handler om. Og vi er klare til å ta den kampen i år – og om to år. Denne samfunnskampen skal vi vinne, sa Støre foran et fullsatt Folkets Hus.

Ap-lederen trakk frem hvordan regjeringen på en rekke områder har ført en politikk som skaper større forskjeller og mindre rettferdighet. På arbeidsområdet nevnte han opptjening av pensjon fra første krone, og konsekvensene av innleie, midlertidighet og et uorganisert arbeidsliv. Han trakk frem rettssaken mot Aleris som et eksempel:

– Jeg vet at dommen i rettssaken mot Aleris ikke har falt, men den politiske dommen kan skrives her og nå. Dette er et resultat av høyreregjeringens politikk. Av å redusere antall stillinger i Arbeidstilsynet, gjøre det dyrere å være organisert og av å stemme mot tiltak for å bekjempe sosial dumping. Det går ikke an, og denne politikken vil vi endre, slo Støre fast.

Forsvarsverk mot høyrepolitikk

Gjennom en rekke eksempler viste Støre til hvordan ordførere fra Arbeiderpartiet på lokalt plan trekker politikken i riktig retning.

– I våre kommuner viser vi at Norge kan bedre, vi setter en stopper for privatiseringspolitikken og viser at fellesskapet kan stille opp mer, ikke mindre, for arbeidsfolk. Dere i kommunene er et så viktig forsvarsverk mot høyrepolitikk, var Støres beskjed til landsmøtet.

Støre viste til at valgkampen til høsten vil handle om hvem som kan styrke velferden, og trakk frem unge, eldre og et godt mattilbud som et sentralt område.

– Det er jo absurd at de vi bryr oss mest om, ungene våre på skolen og foreldrene våre når de blir gamle, de skal spise dårligst, de skal få den kjipeste maten. Den tida må være forbi, sa Støre, og viste til at Arbeiderpartiet nasjonalt går inn for et enkelt skolemåltid til alle skolebarn, og at Arbeiderpartiet lokalt satser på god mat til eldre på sykehjem.

Støre la også vekt på at SFO må bli en fellesarena hvor ingen barn skal stå utenfor.  

– Ingen seksåring skal måtte gå hjem alene fordi mamma og pappa ikke har råd til SFO. Vårt mål er et SFO for alle, billigere og bedre! 

Oppgjør med «Frp-køene»

Støre tok et kraftig oppgjør med regjeringens sviktende innsats på justisfeltet, og omtalte de lange ventetidene i straffesakskjeden som «Frp-køene».

– Ofre for grov kriminalitet venter på å få anmeldt saken, få etterforsket saken og å få dom i saken. Frp-køene går nå på tilliten løs, på rettssikkerheten løs, fordi politiet ikke er der for folk når de har opplevd noe som virkelig gjør livet utrygt. Det er virkelig ikke gjennomføringskraft. Det er virkelig å svikte som fellesskap. Sånn styrer man ikke et land, sa Støre.

Klimautfordringen som industrimulighet

Ap-lederen pekte ut klima som vår tids største utfordring, men viste også til mulighetene omstillingen vil gi – i skipsfarten, i kraftproduksjonen og i skogen. Ikke minst framhevet han viktigheten av å bygge ny industri på skuldrene av dagens olje- og gassindustri.

– Norsk olje- og gassindustri er helt avgjørende for å lykkes med karbonfangst og –lagring, og Norge skal fortsatt være i spiss på å fange CO2. Våre folk i olje- og gassindustrien kan også lede an i utviklingen av en global havindustri. Norsk leverandørindustri kan bli best i verden, også på havvind, understreket Støre.

Han varslet også at Arbeiderpartiet vil stille tøffere krav til olje- og gassnæringen. Myndighetene og industrien må sammen sette en tidsfrist for når norsk sokkel, som den første i verden, skal bli helt utslippsfri. Det er mulig, sa Støre, og understreket:

– For lite av næringspolitikken har ført til klimakutt. Og for lite av klimapolitikken har ført til næringsutvikling. La oss forandre det, oppfordret Ap-lederen.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!