Bjørnar Skjæran: – Sterkere fellesskap i hele landet

Bjørnar Skjærans tale til landsmøtet

Kjære landsmøte!

Vi starta det her landsmøtet med en herlig film. Heidi fra Narvik, som på sin nydelige nordlandsdialekt stilte noen viktige spørsmål som vi har gode svar på.

Ka e det som betyr nokka? Som virkelig betyr nokka? Fellesskap betyr nokka. Det betyr kanskje alt?Der eg kjem ifrå, ytterst på Helgelandskysten, er det havet som alltid har gitt muligheter, verdiskaping og velstand. Havet: Vakkert når midnattssola speila seg i det, og vilt når storman tar tak i det. Men først og fremst et hav av muligheter.

Fiskeriene har alltid vært og er viktig. Et spennandes, men og et farlig liv, der fellesskapet er helt avgjørende. I en næring som produserer enorme verdier som skal utvikles og hvor vi skal foredle mer sjøl.

Vi har også fått nye næringer på kysten. Det nordnorske havbrukseventyret startet. På øya Hadia snakket om, på Lovund. Grunderen som løftet det hele var Steinar Olaisen. Han var Arbeiderpartimann og et av mine store forbilder da jeg kom inn i lokalpolitikken.

Starten var 1200 laksesmolt i enkle merder av tre. 174 overlevde og ble slaktemodne. Enhver økonom ville vendt tommelen ned. Steinar så det annerledes. Vi har bevis på at det er mulig.

Han ga seg aldri, og la også et sundt sosialdemokratisk prinsipp til grunn for bedriften og samfunnethan bygde. Det som er skapt her skal legges igjen her. Det har gitt resultater!I dag er de to lokale lakseselskapene motorene i øysamfunnet. Befolkninga har økt fra 250 til 500 innbyggere og eksportverdien har passert tre milliarder. Da jeg var ordfører, bygde vi flerbrukshall, ungdomsklubb og nytt boligfelt i lag med dem.Kommunen og bedriftene har også spleiset på brannbil og basseng, og kommunen har bygd ut både skolen og barnehagen tre ganger.

Og fergene går og gårfor å få verdiene fra kyst til marked. Det får vi til når vi løfter i lag.

For bedriftene kunne aldri hatt den her veksten uten at det offentlige stilte opp, men det hadde heller aldri blitt befolkningsvekst og penger til fellesskapet uten industrien. Det handler om å skape og dele.

Og om å videreføre en av de sterkeste tradisjonene vårres: At industri og parti finner løsninger i lag som sikrer framtida. Slik vi gjør i Hammerfest, i Odda, på Raufoss og i industrikommuner over hele landet.

Det er Arbeiderpartiet som i lag med fagbevegelsen fører en aktiv næringspolitikk som tar det grønne skiftet ut av festtalene, inn i politikken i både bygda og byen!Våre 216 ordførere og fylkesordførere har og gitt oss mulighet til å være ei motmakt mot høyreregjeringa. Da skap dokk sterkere fellesskap!

Da regjeringen endret arbeidsmiljøloven og åpnet for mer midlertidige ansettelser, var vårt svar enkelt: Nei! I vårres kommuna fatta vi vedtak om at denne mulighetenville ikke vi benytte oss av. Høyresiden stemte oss ned der de kunne.Noen steder med støtte fra Senterpartiet.

Kommuner og fylkeskommuner gjør innkjøp for mer enn 500 milliarder per år. Denne innkjøpsmakta bruker vi til å bekjempe sosial dumping, til å stille strenge miljøkrav og til å presse fram flere læreplasser. Det her er faglig-politisk samarbeid i praksis!

Ordførerne våre har satt i gang store heltidsprosjekter. Det her er likestillingskamp, i en tid der statsministeren er villig til å legge abortloven på forhandlingsbordet for å beholde makta. Valget i høst handler om å forsterke den her motmakta.

Når eg har reist rundt og møtt folk, er det mange som sier at vi må snakke mer om verdian vårres. Eg er enig.

Verdian e kompasset vårres. De gir retning i den praktiske politikken: Frihet for de mange, og at alle skal gis like muligheter betyr noe når vi utformer den praktiske politikken, og eksemplene er mange.Gratis skolemat er en sånn sak. I Bodø går vi til valg på gratis skolemat til alle elevene når Ida blir gjenvalgt til høsten.  Andre på Vega har hatt reint flertall i flere perioder. Derfor får elevan både gratis frokost og varm lunsj. Uansett hva slags heim de kommer fra. Det gir bedre folkehelse og læring. For alle.At alle kan gå på SFO er en verdisak. Når Oslo Arbeiderparti har innført gratis aktivitetsskole for alle førsteklassinger og Trondheim Arbeiderparti vil innføre gratis kjernetid i SFO, så er det alle skal med i praksis i to av vårres store utstillingsvindu.Barnehageplass til alle er det samme. Når Arbeiderpartiet i Tromsø går for løpende barnehageopptak er det både god familie- og likestillingspolitikk.

Når Nordland Arbeiderpartiet innfører læreplassgaranti for alle, er det for at de som ønsker å bli fagarbeidere, gis mulighet til å fullføre. Det er en verdisak.  

Likeverdige helsetilbud er også det.  

Vårres felles helsetjeneste er noe av det vakreste vi har. Alle kan bli ramma av sykdom eller ulykke, og da trenger vi fellesskapet.

Når du blir syk eller skadet, skal ingen spørre om du har råd til å bli reddet.Der eg bor er det planlagt å samlokalisere ambulansen til et sted nærmere sykehuset.To ambulanser skal erstattes av en. Alle skjønner at dette ikke skaper større trygghet for de som bor lengst unna Det er økonomien i helseforetaket som presser fram slike forslag. Derfor er det en verdisak å velge helse fremfor skattekutt.

Og det er en verdisak når landsmøtet i går slo fast at responstida er like viktig i hele landet. I fellesskapet e vi på lag. Motsatsen til sterkere fellesskap er et samfunn der høyreregjeringa på sjette året øker forskjellene mellom folk.De som har mest har fått flere hundre tusen i skattekutt. Vanlige folk har fått økte egenandeler, dyrere barnehageplasser og kutt i arbeidsavklaringspenger.

Samtidig legges kompetansearbeidsplasser ned i distriktene, bredbånd-utbygging overlates til markedet, og nærpolitireformen er gjort om til en fjernpolitireform. Igjen: Motsatsen til sterkere fellesskap er et samfunn med økende forskjeller. Mellom vanlige folk og pengefolk, og mellom by og land. 

Jeg syns LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa det så godt: Der forskjellene er store, vokser konfliktene. Livskvaliteten går ned. Norge trenger verdiskapninga langs kysten og i innlandet. At vi satser tungt på mer industri i nordområdene. At vi bygger mer kraftforedlende industri på kortreist, rein kraft. Hvor vi skal ha bærekraftig vekst, ikke vern.

Vi trenger verftene, skipsfarta og industrien, olje- og gassnæringa og turismen. Fiskeriene, havbruksnæringa og landbruket. Jeg hadde nær sagt: Trål, truck og traktor. Vi vil skape verdier for fellesskapet i hele landet. Da må det offentlige stille opp for hele landet.  

Etter påske starter vårkampanjen og den lange valgkampen.Vi skal løfte frem et samfunn med små forskjeller, hvor alle, absolutt alle, skal med. 

Vi skal være det store sterke laget i hver en krok av landet. Fra de frivillige og ordførerkandidatene, til partikontoret, stortingsgruppa og partiledelsen.

Vi skal være det tydelige alternativet til høyreregjeringa. Arbeiderpartiet skal være ordførerpartiet, også etter valget. Et festningsverk mot høyreregjeringen. 

Vi skal være et kraftverk for sterkere fellesskap.Og da trenger vi hele partiet, Vi trenger heile fagbevegelsen og vi trenger AUF. 

Etter landsmøtet skal vi reis heim med ett stort oppdrag: Vi skal banke på dører. Vi skal stå på stand. Vi skal snakk med folk.

Og vi skal vinne valget. 

Fordi vi skal skape sterkere fellesskap - i heile landet.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!