Verdiskaping over hele landet

En ny giv for vekst og arbeidsplasser

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak ved valget i 2021. 

I sin landsmøtetale varslet partileder Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet vil presentere planer for vekst og verdiskaping og en mer aktiv næringspolitikk for hele landet. 

Nord-Norge var først ute og torsdag 29. april ble planen for en ny giv for vekst og arbeidsplasser i Nord-Norge lagt fram.