Lysefjorden i Rogaland. Foto: Colourbox

Vekstplan for Rogaland

Nye, grønne industrieventyr i Rogaland

Innen 2030 skal Norge kutte klimagassutslippene med 55 prosent. Arbeiderpartiet vil innen samme tid øke eksporten med 50 prosent. Det er en enorm oppgave som ligger foran oss.

Samtidig byr denne oppgaven på store muligheter for Rogaland og for oss som bor og jobber her. Arbeiderpartiet vil skape nye arbeidsplasser innen nye næringer og legge til rette for at det er godt å bo i Rogaland også i fremtiden.

De siste åtte årene har Norges handelsoverskudd med utlandet falt med over 400 milliarder kroner. Dette merkes i Rogaland: Vår desidert viktigste eksportnæring er petroleumsnæringen. De neste årene skal vi utvikle, ikke avvikle olje- og gassnæringen. Samtidig ser vi at inntektene fra olje og gass er fallende. Vi må derfor bruke den kompetansen vi har bygget gjennom fem tiår på norsk sokkel, til å skape nye næringsmuligheter.

For å kutte klimagassutslippene trenger verden havvind, hydrogen og ren industri. Rogaland er fantastisk godt posisjonert for å lede vei i utviklingen av disse fremtidsnæringene. Med utgangspunkt i kompetansen som finnes i fylket, kan vi leve av å kutte verdens klimagassutslipp. 

Gjennom målrettede satsinger skal vi legge til rette for at det kan skapes nye bedrifter og flere arbeidsplasser innen disse områdene. 

Vi må bruke statlig kapital til å utløse private investeringer, gjøre det enklere å ta i bruk det statlige støtteapparatet for bedrifter og sikre at regelverk og planer så langt som mulig er på plass i forkant av utviklingen. I tillegg skal vi ha gode og stabile rammebetingelser og stå opp for EØS-avtalen.

Samtidig er det mange andre næringer som er og blir viktige for Rogaland fremover. Rogaland er matfylket, og vi skal videreutvikle lokal matproduksjon og næringsmiddelindustrien. Reiselivet skal få krisestøtte frem til de økonomiske konsekvensene av pandemien er over, slik at vi legger til rette for ny vekst for turistmål i hele fylket når det er mulig å reise igjen. 

Rogaland har alle forutsetninger for å ta på seg ledertrøya i utviklingen av fremtidsnæringene. Men skal vi klare å gripe de mulighetene, trengs en langt mer aktiv næringspolitikk enn idag. Staten, arbeidstakerne og næringslivet må finne sammenom tiltakene som kan skape vekst i hele fylket. 

Vekstplanen for Rogaland synliggjør våre hovedsatsinger for å skape nye arbeidsplasser og muligheter i fylket de neste fire årene – Arbeiderpartiet vil ha nye, grønne industrieventyr i Rogaland!

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!