Fyrtårn. Foto: Colourbox

Vekstplan for Møre og Romsdal

Nye arbeidsplasser og muligheter

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for norsk næringsliv. Innen 2030 skal eksporten i fastlandsindustrien økes med 50 prosent samtidig som at utslippene skal kuttes kraftig. Det krever økt statlig satsing og tilrettelegging – noe som gir store muligheter for Møre og Romsdal. 

Møre og Romsdal er landets fremste eksportfylke. Ingen andre steder skapes det så store eksportverdier per sysselsatt. Fylket har sterke tradisjoner for gründervirksomhet. Utnytter vi mulighetene godt, kan vi skape mange nye arbeidsplasser, og legge til rette for at det er godt å bo i hele fylket også i fremtiden.

De siste åtte årene har Norges handelsoverskudd med utlandet falt med over 400 milliarder kroner.  Den desidert viktigste eksportnæringen i dag er petroleumsnæringen. De neste årene skal vi utvikle olje og gassnæringen, og sikre arbeidsplassene gjennom store grønne omstillinger. De neste årene må vi derfor bruke den kompetansen vi har bygget gjennom fem tiår på norsk sokkel til å skape nye næringsmuligheter. Ilandføringsanleggene i Møre og Romsdal kan begge kan bli viktige for blant annet avkarbonisering (CCS) av gass fra sokkelen. 

Noen bransjer har det tøft i korona-tida, blant annet maritimt sektor, hotell- og restaurant, og deler av reiselivet. Her må vi sette inn kraftfulle tiltak inntil konjunkturene snur. Andre steder, som i Sunndal og på Smøla, går det godt og arbeidsledigheten er lav. Her er det viktig å utdanne nok kvalifisert arbeidskrafta, og bidra slik at kommunene kan tilby arealer til næring og boliger, og gode velferdsordninger.

Økte internasjonale klimakrav gir oss utfordringer. Men der noen bare ser problem, ser Arbeiderpartiet muligheter. I Møre og Romsdal finnes noen av de sterkeste maritime verdikjedene i hele verden. Det er blant annet på skuldrene av denne industrien at vi skal skape fremtidas bærekraftige samfunn. For å kutte utslippene trenger verden mer havvind, hydrogen og ren industri. Møre og Romsdal er fantastisk godt posisjonert for å gripe disse mulighetene. Gjennom målrettede satsinger skal vi legge til rette for at det kan skapes nye bedrifter og mange nye arbeidsplasser på alle disse områdene. Sammen kan vi bygge landet inn i en  ny tid.

Møre og Romsdal har alle forutsetninger for å lykkes i å beholde en sterk lederrolle innen fremtidens næringsliv. Da trengs en aktiv næringspolitikk der staten, arbeidstakerne og næringslivet finner sammen om tiltakene som kan utløse vekst i hele fylket. Arbeiderpartiet tror på et partnerskap mellom det private og det offentlige. Et eksempel er Prodtex Industri i Vanylven, der tett Innledningsamarbeid har bidratt til god næringsutvikling. Vi skal bruke statlig kapital til å utløse private investeringer, gjøre det enklere å ta i bruk det statlige støtteapparatet for bedrifter og bidra til aktiv næringspolitikk i kommunene, blant annet via næringsfond. I tillegg skal vi ha gode og stabile rammebetingelser, og stå oppreist for EØS-avtalen, som er viktig for store deler av vårt næringsliv.

Vekstplanen for Møre og Romsdal synliggjør våre hovedsatsinger. Vår ambisjon er å bidra til at det skapes mange nye arbeidsplasser og muligheter i fylket vårt de neste fire årene.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!