Vann, fjell og skog. Foto: Colourbox

Vekstplan for Vestland

Lykkes Vestland, lykkes Norge - en plan for grønn industri og nye arbeidsplasser

Norge trenger mer industri og en ny industripolitikk! Det siste halvannet året har lært oss verdien av sterke fellesskap. Vi får til mer sammen enn vi får til alene. Når samfunnet nå gjenåpnes, er det på tide å ta fatt på en ny tid for arbeids- og næringslivet i Vestland.

Det er tre store samfunnsoppgaver vi sammen skal ta fatt på det neste tiåret:

1.  Arbeid til alle.2. Klimagassutslippene skal kuttes med 55 prosent.3. Eksporten utenom olje og gass må øke med 50 prosent. 

Oppgaven vi står overfor er enorm. Samtidig har vi alle forutsetninger for å lykkes. Vestland har lange industritradisjoner, og er godt posisjonert til å utnytte mulighetene som ligger i ny grønn industri. Turistdestinasjoner fra bryggen i Bergen til Hardanger- og Sognefjorden kan bli verdens mest bærekraftige. 

Denne utviklingen kommer ikke av seg selv. Den krever at dagens og fremtidens norske arbeidstakere får kompetansen som gjør det mulig å ta landet inn i en ny tid, og at bedriftene får verktøy som skaper nye arbeidsplasser og næringsmuligheter.

Vi trenger et næringsliv med mange bein å stå på, og som bygger videre på handel med omverdenen, og hvor forskning, forvaltning, næringsliv og politikere samarbeider for å nå de målene vi har satt oss for kutt i utslipp og nye jobber. Næringslivet her vest er innovative og omstillingsdyktige, og samarbeid mellom ulike aktører har alltid lagt grobunn for nye bedrifter og nye arbeidsplasser.

Vi tror imidlertid at dette samarbeidet kan styrkes, ved at staten engasjerer seg mer aktivt for å utløse det fantastiske vekstpotensialet som finnes i Vestland. Bruker vi verktøy som kapital, offentlige anskaffelser, regelverk og eierskap mer målrettet mot næringene der potensialet er størst, får vi flere i jobb og skaper større verdier som kan fordeles til fellesskapet.

Vestland Arbeiderparti legger derfor frem en plan for ny grønn industri og nye arbeidsplasser. I planen peker vi på områder der Vestland har store konkurransefortrinn, og der vi virkelig vil satse i årene fremover.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!