Heisekraner som bygger ved Barcode i Oslo. Foto: Steinar Saghaug

Vekstplan for Oslo

Ny vekst i Oslo – en plan for rettferdig omstilling og grønn verdiskaping

Oslo er landets hovedstad, største by - og en viktig motor for norsk økonomi. Oslo har et etablert og robust nærings- og arbeidsliv, samtidig som det i byen utvikles nye ideer, arbeidsplasser, innovasjon og bærekraftige løsninger for hele landet. Varehandel, uteliv og reiseliv, hjelpetjenester som rørlegger og renhold utgjør sammen med helse, juridisk bistand, finans og formidling brorparten av den tjenesteytende næringsvirksomheten i Oslo. Fornybar energi, grønn byggenæring, helseindustri og dataøkonomi er næringer i vekst som har et stort potensiale for verdiskaping i Oslo.

Siden 2015 har det rødgrønne byrådet jobbet for å gjøre Oslo til en spydspiss innenfor klima og miljø. Dette har resultert i at utslippene har gått ned, og flere nye grønne næringer har blitt etablert. I 2019 var Oslo Europeisk Miljøhovedstad. Nå trenger vi en regjering som spiller på lag med Oslos offensive rødgrønne byråd. En regjering som tar et krafttak for innsatsen som skal bidra til å øke eksporten og kutte klimagassutslippene. 

Det å ligge i front i denne viktige samfunnsendringen er god næringspolitikk - fordi de tryggeste jobbene er de som spiller en rolle i en verden som tar klimautfordringer på alvor. 

Tjenesteytende sektor står for en stor del av verdiskapingen i Oslo. Handelsstanden spiller en viktig rolle for å nå klimamålene. Gjennom mulighet til å påvirke miljøet i hele verdikjeden med egen drift, produkter og kunder kan man redusere utslipp, spare naturen og skape vekst. Oslo har ledende digitale miljøer, og kommunen forvalter store mengder data som kan bidra til å skape mange nye arbeidsplasser. Vi vil utvikle dataøkonomien på en måte som sikrer personvern, sysselsetting, og miljøgevinst.

Før koronakrisen var næringslivet i Oslo i vekst, både målt i verdiskaping og sysselsatte. Oslo har et variert næringsliv som normalt er robust, men krisen har rammet handels-, service- og reiselivsnæringene ekstra hardt. Vi har gått fra å ha lav arbeidsledighet til å ha den høyeste ledigheten i landet. Byrådet har kjempet for både bedrifter og arbeidsfolk, men regjeringen har ikke levert. På Stortinget har Arbeiderpartiet jobbet med forbedringer av krisetiltak og økonomisk kompensasjon til næringslivet - mer trygghet, mer forutsigbarhet og mer rettferdighet har vært hovedlinja.

Vårt nye program slår fast at klima og natur skal være rammen for all politikk. Alle skal ha like muligheter til å leve miljøvennlig, uavhengig av økonomi og uavhengig av om man bor i øst eller vest, indre eller ytre by.

Når samfunnet åpnes igjen, er det viktig å huske at vi ikke bare skal tilbake til det som var, men fram mot det som skal bli. Verden rundt ser vi eksempler på at så vel byer som hele land samler seg om «build back better» - å gjenoppbygge bedre. Arbeiderpartiet vil bruke denne muligheten til å ta store løft i fellesskap gjennom en aktiv næringspolitikk og rettferdig klimapolitikk. 

Med denne vekstplanen vil vi peke på syv satsingsområder som bygger videre på byrådets arbeid, og som Arbeiderpartiet i regjering vil bidra til å styrke ytterligere:

1. Tjenestenæringer og Oslo som foregangsby for bærekraft

2. Oslo som kraftsenter for digital næringsutvikling

3. Grønn transport, infrastruktur og byggenæring

4. Innovasjon, kompetanse og seriøst arbeidsliv 

5. Fornybar energi og utslippsfri industri

6. Sirkulærøkonomi

7.   Helseindustri

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!