Barn som holder hender

Vekstplan for Østfold

En ny giv for vekst og arbeidsplasser i Østfold

Østfold har mange muligheter innen næringene Norge skal leve av i fremtiden. Vi har viktige industriklynger, sterke tradisjoner innen bio- og sirkulærøkonomi og gode kompetansemiljøer innen strømnett og smartteknologi, blant annet. Gjennom en aktiv næringspolitikk skal vi utvikle disse mulighetene og skape nye arbeidsplasser. Arbeid til alle er jobb nummer én.

Det er på tide å løfte områdene der Østfold har sterke konkurransefortrinn. I denne planen peker vi på seks satsinger som kan bidra til å skape nye jobber og økt vekst i Østfold, samtidig som vi kutter klimagassutslipp. Felles for disse satsingsområdene er at staten på en mer aktiv og engasjert måte skal stille opp med de verktøyene det lokale næringslivet i Østfold trenger.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!