Portrett av en blond, smilende kvinne som ser forbi kamera. Foto: Øivind Haug

Vekstplan for Nord-Norge

En ny giv for vekst og arbeidsplasser i Nord-Norge

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, men uten flere arbeidsplasser i nord er en slik satsing mest tomme ord. Mer enn noe annet er det en politikk som får flere til å bo og leve i nord som er grunnlaget for at vi kan satse på nordområdene som et utstillingsvindu for grønn industri og vårt viktigste vindu mot verden og Arktis. Det er arbeid til alle som er jobb nummer én, også i nord.

Til tross for alle mulighetene som finnes i nord, og den strategiske betydningen av nordområdene for hele Norge, synker folketallet i Nord-Norge med over tre tusen årlig. I stedet for en stat som satser på arbeidsplasser, kompetanse og infrastruktur har høyreregjeringen prioritert skattekutt til de med mye fra før. Det har ikke kommet regionen til gode. I tillegg har regjeringen de siste årene sentralisert statlige arbeidsplasser i høyt tempo.

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark og nedleggelsen av høyskolen i Nesna vitner om en regjering som ikke lytter til folk i nord.

Det er på tide med en ny giv for vekst og arbeidsplasser i Nord-Norge. I denne planen løfter vi frem ni satsinger som vil skapegrunnlag for økt vekst og verdiskaping i de tre nordligste fylkene, samtidig som vi kutter klimagassutslipp. 

Fellesnevneren for satsingene er at lokalsamfunn skal ha større innflytelse på egneressurser. Folk i nord skal sitte igjen med mer av verdiskapingen og skal møte en mer aktiv og engasjert stat som bidrar til å gripe de store mulighetene som finnes i Nord-Norge.

 Nord-Norge kan bli en nye grønn vekstregion, eksempelvis innenfor næringer som batterier, hydrogen, bærekraftig reiselivog mineralutvinning. Innen etablerte næringer som fiskeri, sjømat, skipsfart og reiseliv må politikken i større grad bidra til å skapelokale arbeidsplasser og verdiskaping. 

Vi ser at Nord-Norge kan bli et utstillingsvindu for desentralisert utdanning og for klimavennlig transport i luften, til havs og på skinner. Nå haster det med å få på plass en mer kraftfull og aktivnæringspolitikk som vil skape vekst og bolyst i hele regionen. 

Folk i nord fortjener en stat som ser muligheter og som lytter tilden aller viktigste ressursen i nord; folkene som bor der. Det har vi gjort og det preger denne planen.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!