Vannkraftverk

Vekstplan for Agder

Ny vekst i Agder

Vi står foran store oppgaver både som nasjon og region. Agder kan bli en motor i det grønne skiftet Norge skal igjennom det neste tiåret. I denne vekstplanen presenterer Arbeiderpartiet fem satsingsområder som skal bidra til å skape grønn vekst og nye arbeidsplasser i hele Agder:

1. En sentral region for det industrielle grønne skiftet.

2. Agder som en attraktiv helårsdestinasjon.

3. Økt vekst gjennom satsing på landbruk, skogbruk og havbruk.

4. Et kompetanseløft for økt vekst og utvikling i hele regionen.

5. En sentral, kompakt og effektiv region.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!