Skole

Arbeiderpartiet vil ha en kunnskapsskole der alle barn tas på alvor – og kan lykkes.

Vi vil dette med skolen:

 • Innføre gratis SFO - i første omgang for alle 1.-klassinger, og arbeide for lavere pris på SFO for alle barn. 
 • Ansette flere lærere med mer tid til hver enkelt elev.
 • Øke bruken av praktisk læring i alle fag, og vurdere hvordan praktisk læring kan fremmes og vektlegges i kompetansemål, vurdering og eksamensformer. Vi vil innføre «praktiske ferdigheter» som en sjette grunnleggende ferdighet, fordi praktiske ferdigheter er kunnskap som er viktig og verdifull i seg selv. 
 • Styrke kommuneøkonomien så kommunene kan bruke penger på skole.
 • Rydde i mål og regler for skolen, kutte i det statlige utdanningsbyråkratiet og redusere lærernes «tidstyver» - kravene til dokumentasjon og rapportering.
 • Gi gratis skolemat til alle barn i grunnskolen.
 • Sørge for mer etter- og videreutdanning for lærere.
 • Beholde PISA- og TIMMS-testen.
 • Bygge et sterkere lag rundt de yngste elevene: Spesialpedagogiske ressurser må flyttes ut av PP-tjenesten og ungdomsskolen og settes inn i de første skoleårene.
 • Sikre bedre kvalitet i yrkesfagopplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.
 • Øremerke midler til skolehelsetjenesten.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Skole eller skattekutt?

  Det er forskjell på hva som prioriteres.

  Arbeiderpartiet vil bruke pengene på flere lærere, mer tidlig innsats og satsing på yrkesfag framfor skattekutt til de som har mest fra før.

  Høyreregjeringen har gitt 100 ganger mer til skattekutt til Norges rikeste enn til nye satsinger på elever og lærere.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sikret flertall for at elever på 1.–10. trinn skal ha minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

 • 2009 - 2013

  Innførte gratis skolebøker og læremidler i videregående skole.

 • 2005 - 2013

  Innførte ny og spesialisert lærerutdanning, krav om fordypning i alle undervisningsfag og minimum 100 dager veiledet praksis for nye lærere.

 • 2005 - 2013

  Bevilget 1,5 milliarder kroner øremerket til økt lærertetthet i ungdomstrinnet (600 flere lærere). I tillegg ble det 4500 flere lærerårsverk som følge av bedre kommuneøkonomi.

 • 2005 - 2013

  Lovfestet plikt til tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1.–4. årstrinn, og ga én milliard kroner til økt lærertetthet.

 • 2005 - 2013

  Gjennomførte Kunnskapsløftet med nye læreplaner med mer vekt på hva elevene skal lære – ikke bare hva de skal gjøre.

 • 2005 - 2013

  Omgjorde systemet med nasjonale prøver – fra testing og rangering til oppfølging av den enkelte

 • 2005 - 2013

  Tydelig forbedring i elevenes læringsresultater på internasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS. Ingen andre land kunne vise til en så sterk framgang i matematikk som norske 4. klassinger. På 5. trinn var vi best i Norden i matematikk.

 • 2005

  Stoppet den massive privatiseringen av skolen Bondevik II-regjeringen satte i gang. 

 • 2005 - 2013

  Tidoblet den statlige støtten til videreutdanning for lærere, og gjennomførte den største kompetanseutviklingssatsingen i ungdomsskolen noensinne.

 • 2005 - 2013

  Innførte seks flere undervisningstimer i matematikk, norsk og engelsk på 1.-4. trinn, fysisk aktivitet på 5.-7. trinn og valgfag i ungdomsskolen.

 • 2001 - 2013

  1300 skoler ble bygget eller pusset opp ved hjelp av rentekompensasjonsordningen Arbeiderpartiet innførte i 2001 og fulgte opp i regjering 2005-2013.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker