SFO/Aktivitetsskole

Fra skolefritid til aktivitetsskole

Slik ønsker vi å skape aktivitetsskolen:

  • Innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer de barna som trenger det mest.
  • Ha gratis SFO for 1.-klassingene.
  • Vurdere søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i AKS.
  • Gjennomføre et skoleløfte bestående av 18 konkrete tiltak med mål om å styrke barn og unges opplæringstilbud.
  • Sørge for at den nye aktivitetsskolen har en klar tematisk kobling til innholdet i skolen.
  • Legge til rette for læring i AKS i en friere ramme enn i klasserommet, med større vekt på lek og kreativitet.
  • Sørge for at AKS bidrar til at alle barn daglig er i fysisk aktivitet, får et variert fritidstilbud og et godt tilbud om leksehjelp.

Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. Det vil gi en rikere hverdag for flere barn, bedre integrering, økt sosial utjevning og større rom for deltakelse i arbeidslivet for foreldrene.

AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp, og samtidig gi elevene muligheter til lek. Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om SFO/Aktivitetsskole?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!