SFO/Aktivitetsskole

Arbeiderpartiet øker kvaliteten og senker prisnivået på SFO/AKS. Alle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringa og fellesskapet etter skoletid.

Slik vil vi gjøre SFO/AKS bedre:

 • 12 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger og andreklassinger.
 • Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i skolefritidsordningen.
 • Barn med særskilte behov skal få den oppfølgingen og tilretteleggingen de har behov for også i skolefritidsordningen, tilsvarende rettighetene opplæringsloven gir gjennom skoledagen.

SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. Rundt 100.000 barn i alderen 6 – 10 år deltar ikke i skolefritidsordning (SFO), mange fordi tilbudet er for dyrt. 

Arbeiderpartiet vil på sikt gjøre SFO gratis, og begynner med 12 timer gratis SFO for førsteklassinger, og 12 timer gratis SFO for andreklassinger.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Kompetanseheving

  Vi trenger en satsning på de ansatte i SFO, slik at flere dyktige ansatte vil bli og utvikle seg i et viktig yrke. 

  Arbeiderpartiet vil satse på de ansatte i SFO med tilbud om kompetanseheving, blant annet ved å utvikle et fagskoletilbud for SFO-ansatte sammen med partene i arbeidslivet og tilby fullfinansierte plasser.

  Høyreregjeringen gjør ingenting for å gi SFO-ansatte relevante og tilgjengelige muligheter til kompetanseutvikling, da hjelper det lite å understreke at det skal drives kompetanseheving.

 • Prisnivået

  Arbeiderpartiet vil at alle barn skal kunne delta i SFO, da må vi gi vanlige familier en pris de har råd til.

  Arbeiderpartiet vil ha gratis SFO for førsteklassingene og lavere pris for alle, for at alle barn skal kunne delta i lek, læring og fellesskap etter skoletid.

  Høyreregjeringen har innført en behovsprøvd ordning som gir noen få familier med aller dårligst råd lavere SFO-pris, men gjør ingenting for vanlige familier som opplever at SFO-regningen bare øker og øker.

Er du enig med Arbeiderpartiet om SFO/Aktivitetsskole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker