SFO/Aktivitetsskole

Arbeiderpartiet øker kvaliteten og senker prisnivået på SFO/AKS. Alle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringa og fellesskapet etter skoletid.

Slik vil vi gjøre SFO/AKS bedre:

 • 12 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger i hele Norge. 
 • Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i skolefritidsordningen.
 • Barn med særskilte behov skal få den oppfølgingen og tilretteleggingen de har behov for også i skolefritidsordningen, tilsvarende rettighetene opplæringsloven gir gjennom skoledagen.

SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. Rundt 100.000 barn i alderen 6 – 10 år deltar ikke i skolefritidsordning (SFO), mange fordi tilbudet er for dyrt. 

Arbeiderpartiet vil på sikt gjøre SFO gratis, og begynner med gratis SFO for førsteklassinger.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Kompetanseheving

  Vi trenger en satsning på de ansatte i SFO, slik at flere dyktige ansatte vil bli og utvikle seg i et viktig yrke. 

  Arbeiderpartiet vil satse på de ansatte i SFO med tilbud om kompetanseheving, blant annet ved å utvikle et fagskoletilbud for SFO-ansatte sammen med partene i arbeidslivet og tilby fullfinansierte plasser.

  Høyreregjeringen gjør ingenting for å gi SFO-ansatte relevante og tilgjengelige muligheter til kompetanseutvikling, da hjelper det lite å understreke at det skal drives kompetanseheving.

 • Prisnivået

  Arbeiderpartiet vil at alle barn skal kunne delta i SFO, da må vi gi vanlige familier en pris de har råd til.

  Arbeiderpartiet vil ha gratis SFO for førsteklassingene og lavere pris for alle, for at alle barn skal kunne delta i lek, læring og fellesskap etter skoletid.

  Høyreregjeringen har innført en behovsprøvd ordning som gir noen få familier med aller dårligst råd lavere SFO-pris, men gjør ingenting for vanlige familier som opplever at SFO-regningen bare øker og øker.

Er du enig med Arbeiderpartiet om SFO/Aktivitetsskole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker