SFO/Aktivitetsskole

Fra skolefritid til aktivitetsskole

Slik ønsker vi å skape aktivitetsskolen:

  • Innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer de barna som trenger det mest.
  • Ha gratis SFO for 1.-klassingene.
  • Vurdere søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i AKS.
  • Gjennomføre et skoleløfte bestående av 18 konkrete tiltak med mål om å styrke barn og unges opplæringstilbud. 
  • Sørge for at den nye aktivitetsskolen har en klar tematisk kobling til innholdet i skolen.
  • Legge til rette for læring i AKS i en friere ramme enn i klasserommet, med større vekt på lek og kreativitet.
  • Sørge for at AKS bidrar til at alle barn daglig er i fysisk aktivitet, får et variert fritidstilbud og et godt tilbud om leksehjelp.

Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. Det vil gi en rikere hverdag for flere barn, bedre integrering, økt sosial utjevning og større rom for deltakelse i arbeidslivet for foreldrene.

AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp, og samtidig gi elevene muligheter til lek. Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om SFO/Aktivitetsskole?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!

Støtt Arbeiderpartiet

Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.