SFO/Aktivitetsskole

Arbeiderpartiet øker kvaliteten og senker prisnivået på SFO/AKS. Alle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringa og fellesskapet etter skoletid.

Slik gjør vi SFO/AKS bedre:

  • 12 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle første-, andre- og tredjeklassinger.
  • Bedre kvaliteten i SFO. Alle barn skal få et godt og variert SFO-tilbud som blant annet inkluderer fysisk aktivitet, lek, leksehjelp og en bedre kobling mellom det som skjer i SFO, skolefagene og kulturskolen.
  • Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i skolefritidsordningen, fordi de ansattes kompetanse er den viktigste faktoren for å gi barna god kvalitet i SFO.
  • Barn med særskilte behov skal få den oppfølgingen og tilretteleggingen de har behov for også i skolefritidsordningen, tilsvarende rettighetene opplæringsloven gir gjennom skoledagen.

SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. Mange barn i alderen 6-10 år har ikke fått delta, fordi tilbudet har vært for dyrt. Nå har vi innført 12 timer gratis SFO for første-, andre- og tredjetrinn i barneskolen. Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen, og gjør at over 180 000 barn nå kan delta i SFO uavhengig av foreldrenes lommebok. Med billigere SFO øker også deltagelsen. Per 1. oktober skoleåret 2022-2023 deltar over 90 prosent av alle førsteklassinger i SFO, det er en økning på over 8 prosentpoeng fra 2021-2022. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om SFO/Aktivitetsskole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker