SFO/Aktivitetsskole

Arbeiderpartiet øker kvaliteten og senker prisnivået på SFO/AKS. Alle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringa og fellesskapet etter skoletid.

Slik gjør vi SFO/AKS bedre:

  • 12 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger og andreklassinger.
  • Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i skolefritidsordningen.
  • Barn med særskilte behov skal få den oppfølgingen og tilretteleggingen de har behov for også i skolefritidsordningen, tilsvarende rettighetene opplæringsloven gir gjennom skoledagen.

SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. I dag er det over 80.000 barn i alderen 6-10 år som ikke får delta i SFO, fordi tilbudet er for dyrt for mange. Nå har vi innført 12 timer gratis SFO for første og andretrinn i barneskolen. Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen, og gjør at 60.000 barn nå kan delta i SFO uavhengig av foreldrenes lommebok. Med billigere SFO øker også deltagelsen. Per 1. oktober skoleåret 2022-2023 deltar over 90 prosent av alle førsteklassinger i SFO, det er en økning på over 8 prosentpoeng fra 2021-2022.  

Våre løsninger

  • Arbeiderpartiet vil innføre gratis SFO for de minste barna, og er allerede i gang med første- og andreklassingene. Og vi vil arbeide for at SFO skal bli billigere for alle.   

  • Arbeiderpartiet vil videreføre arbeidet med nasjonal rammeplan for å sikre kvaliteten i SFO og at alle barn skal få et godt og variert SFO-tilbud som blant annet inkluderer fysisk aktivitet, lek, leksehjelp og en bedre kobling mellom det som skjer i SFO, skolefagene og kulturskolen.

  • Arbeiderpartiet vil satse på de ansatte i SFO, slik at flere dyktige ansatte vil bli og utvikle seg i et viktig yrke. Vi vil arbeider for flere hele stillinger og arbeidsdager som henger bedre sammen. Og vi vil gi ansatte i SFO bedre muligheter til etter- og videreutdanning, fordi ansattes kompetanse er den viktigste faktoren for å gi barna god kvalitet – også i SFO.

Er du enig med Arbeiderpartiet om SFO/Aktivitetsskole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker