Fellesskole framfor privatisering

Arbeiderpartiet ser det som en grunnleggende verdi at ulike barn går på samme skole

Vi vil satse på fellesskolen gjennom å:

 • Gjøre fellesskolen best mulig for alle og si nei til nye, kommersielle privatskoler.
 • Styrke den offentlige fellesskolen, gjennom et skoleløfte med 18 konkrete tiltak for å styrke barn og unges opplæringstilbud.
 • Si ja til flere forsøk og mer innovasjon i fellesskolen. Vi trenger ikke flere private skoler for å gjøre fellesskolen bedre.
 • Si nei til etablering av nye, kommersielle privatskoler. 
 • Gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å si nei til etableringen av nye privatskoler, når det rammer det offentlige tilbudet.
 • Opprettholde muligheten til å etablere skoler med alternativ pedagogikk, som Steinerskolen eller religiøse skoler, som vedtatt i skoleforliket med KrF i 2007

Fellesskolen gjør Norge bedre

Sammenlignet med de fleste andre land er Norge preget av små forskjeller og en høy grad av tillit mellom mennesker. Det er bra for livskvaliteten vår, og det er bra for økonomien og verdiskapingen. Fellesskolen bidrar til at det er slik. 

I fellesskolen møtes barn og unge med ulik bakgrunn, fra ulike samfunnslag, og lærer hverandre å kjenne. Dette gjør også sitt til at alle har interesse av å styrke kvaliteten på fellesskolen. Slik at alle barn sikres lik rett til best mulig utdanning.  

Dette skiller oss fra Høyre/FrP-regjeringen

 • Økt privatisering i skolen

  Erfaringer fra andre land viser at når bruken av private skoler øker, øker også de sosiale forskjellene mellom skolene.

  Arbeiderpartiet vil bruke penger på en enda bedre fellesskole mer tidlig innsats, flere lærere og mer effektivt innsats mot mobbing.

  Høyre/FrP-regjeringen har i denne perioden åpnet for flere privatskoler gjennom den nye privatskoleloven.

Dette har vi gjort:

 • 2005

  Stoppet den massive privatiseringen av skolen Bondevik II-regjeringen satte i gang. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fellesskole framfor privatisering?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!

Støtt Arbeiderpartiet

Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet
Personvernregler

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.