Fellesskole framfor privatisering

Fellesskolen bygger opp tilliten og ned forskjellene mellom folk. Det er bra for fellesskapet, økonomien og livskvaliteten vår.

Vi vil satse på fellesskolen gjennom å:

 • Si nei til etablering av nye kommersielle privatskoler.
 • Endre privatskoleloven slik at profilskoler og privat yrkesfagopplæring ikke får rett til statsstøtte. Det er ikke fellesskapets oppgave å betale for at private skoler skal konkurrere med fellesskolen, og vi vil bruke pengene på en bedre skole for alle elever – ikke for de få.
 • Styrke lokale folkevalgtes mulighet til å si nei til nye private skoler.

Fellesskolen gjør Norge bedre

Sammenlignet med de fleste andre land er Norge preget av små forskjeller og en høy grad av tillit mellom mennesker. Det er bra for livskvaliteten vår, og det er bra for økonomien og verdiskapingen. Fellesskolen bidrar til at det er slik. 

De aller fleste barn og unge i Norge går i den offentlige skolen, men det har vært en markant økning i privatskoler, særlig de siste årene. Privatskoler deler barn inn etter religion, interessefelt, kultur eller samfunnslag. Vi har mindre tillit til dem vi ikke kjenner eller er trygge på, og flere privatskoler kan derfor svekke fellesskapet og betyr mindre penger til fellesskolen. 

Økt skoleprivatisering med høyreregjeringen

Antall private grunnskoler og videregående skoler økte betraktelig under høyreregjeringen: Høsten 2013 var det godkjent og i drift 268 privatskoler. Dette tallet var økt til 346 privatskoler høsten 2021. 

Økningen utgjør 29 prosent, eller nesten en ny privatskole i måneden. Siden adgangen til å godkjenne såkalte profilskoler kom inn i loven fra høsten 2015, er det godkjent totalt 31 slike skoler. Flertallet av disse skolene er private idrettsungdomsskoler.  

Privatiseringen av skolen har kommet så langt at nær hver tiende elev i videregående skole går i en privat skole. Mange av de private videregående skolene ligger i de store byene, mens mange av de nye grunnskolene ligger i distriktene. For hver skole som opprettes, tas penger ut av den offentlige fellesskolen. Dermed kommer vi inn i en negativ spiral der privatiseringen svekker den offentlige skolen for hver nye skoleplass som godkjennes.

Privatiseringen tapper den offentlige fellesskolen for ressurser. Vi har sett hvordan nedbyggingen av den offentlige fellesskolen har ført til i Sverige: resultatene har blitt dårligere, lærertettheten går ned og forskjellene øker. Det er ingen grunn til å gjøre den samme feilen i Norge.

Vi trenger ikke privatisere skolen for å skape mangfold

Arbeiderpartiet vil heller bruke pengene på en bedre fellesskole for alle barn med flere lærere, mer praktisk læring, et sterkere lag rundt eleven og gode, inkluderende fellesskap.

Alt de private profilskolene og yrkesfagskolene tilbyr kan tilbys i den offentlige skolen. Vi trenger ikke privatisere for å skape mangfold.

Ap/Sp-regjeringen vil ha en offentlig fellesskole som er så variert, mangfoldig og god at så mange elever som mulig finner seg til rette der. Det er en fallitterklæring dersom elever med stort læringspotensial, de med et idrettstalent eller de som vil jobbe mer kreativt må velge en privat skole. 

Det skal fortsatt være mulig å bli godkjent som privatskole, men det vil være skoler som representerer et reelt alternativ til den offentlige skolen. Tilbud som kan være en del av den offentlige skolen, trenger vi ikke privatskoler for. Den nye privatskoleloven stopper privatiseringen av skolen.

Dette skiller oss fra høyresiden

 • Lokal vetorett

  Kommunene bør ha rett til å si nei til nye privatskoler.

  Arbeiderpartiet vil la kommunene si nei til nye privatskoler de ikke ønsker og utvidelser av dagens privatskoler.

  høyresiden hevder at hensynet til lokale skolestruktur skal prioriteres, likevel godkjente de 314 nye privatskoler, mange av dem til tross for at kommunene sier nei og advarer om at det vil svekke det offentlige skoletilbudet.

 • Økt privatisering i skolen

  Erfaringer fra andre land viser at når bruken av private skoler øker, øker også de sosiale forskjellene mellom skolene.

  Arbeiderpartiet vil bruke penger på en enda bedre fellesskole med tidlig innsats, flere lærere og mer effektivt innsats mot mobbing.

  høyresiden har hver gang de har hatt makt åpnet for flere privatskoler.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fellesskole framfor privatisering?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker
TRYGGHET - MULIGHETER - FELLESSKAP

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Bidra i dag!

Bli medlem
Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.