Skolehelsetjenesten

Arbeiderpartiet ønsker en bedre skolehelsetjeneste som bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen.

Vi vil gjøre dette med skolehelsetjenesten:

  • Alle elever skal ha tilgang på skolehelsetjenesten hver dag, på alle skoler, slik at de kan være trygge på å få den hjelpen og støtten de trenger. 
  • Sørge for nok helsesykepleiere i skolehelsetjenesten ved å innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.
  • Sørge for at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer.
  • Sørge for tettere samarbeid mellom skolen og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og gi helsesykepleiere (tidligere helsesøstre) mulighet til henvise til BUP.
  • Bedre kompetansen på psykisk helse og forebygging av vold og overgrep i skolehelsetjenesten.
  • Bedre ungdoms psykiske helse gjennom lavterskeltiltak i kommunene.

Grunnlaget for god helse legges tidlig. Derfor må vi rette en særskilt oppmerksomhet mot våre aller yngste. En god skolehelsetjeneste bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan forebygge frafall og forebygge helseproblemer senere i livet. Som en gratis, lavterskel tjeneste kan skolehelsetjenesten særlig bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, et økende problem i Norge.

Psykiske helseplager blant barn og unge er dessverre et økende problem. Når vi også vet at de fleste diagnosene oppstår før voksen alder og at tidlig hjelp og forebygging har stor helseeffekt, er det viktig at skolehelsetjenesten styrkes.

Bedre seksualundervisning er også bra for unges helse.

Det var en økning i antall helsesøstre (nå helsesykepleiere) da Arbeiderpartiet satt i regjering, men økningen har ikke vært tilstrekkelig for å møte behovet. Vi mener øremerking og en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten må til for å sette kommunene i stand til å tilby barn og unge den hjelpen de trenger.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skolehelsetjenesten?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker