Skolehelsetjenesten

Arbeiderpartiet ønsker en bedre skolehelsetjeneste som bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen.

Vi vil gjøre dette med skolehelsetjenesten:

  • Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom en konkret opptrappingsplan som utarbeides i samarbeid med kommunene.
  • Ansette flere lærere, helsesykepleiere og miljøarbeidere og forsterke den tidlige tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen, slik at unge tidlig får hjelp med sine utfordringer, på rett nivå.
  • Investere i digital ungdomshelse som når ungdom på alle plattformer og er bemannet av helsepersonell, og som ivaretar personvern på en trygg måte.
  • Sørge for at helsesykepleiere kan henvise til BUP i hele landet.
  • Bedre ungdoms psykiske helse gjennom lavterskeltiltak i kommunene.

Skolehelsetjenesten må være tilgjengelig for alle elever

Grunnlaget for god helse legges tidlig. Derfor må vi rette en særskilt oppmerksomhet mot våre aller yngste. En god skolehelsetjeneste bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan forebygge frafall og forebygge helseproblemer senere i livet. Som en gratis, lavterskel tjeneste kan skolehelsetjenesten særlig bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, som er et økende problem i Norge.

Psykiske helseplager blant barn og unge er dessverre et økende problem. Når vi også vet at de fleste diagnosene oppstår før voksen alder og at tidlig hjelp og forebygging har stor helseeffekt, er det viktig at skolehelsetjenesten styrkes.

En god seksualundervisning er også viktig for unges psykiske helse og framtid.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skolehelsetjenesten?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker