Lærere

Arbeiderpartiet vil ha flere lærere per elev og gi læreren mer tid til å være lærer. 

Vi vil satse på lærerne:

 • Sørge for flere lærere per elev, spesielt hos de yngste elevene. 
 • Ansette flere lærere, blant annet ved å styrke kommuneøkonomien og følge opp norm for lærertetthet minimum på kommunenivå.
 • Ha en opprydning i mål og regler for skolen, kutte i det statlige utdanningsbyråkratiet og redusere lærernes «tidstyver» - kravene til dokumentasjon og rapportering.
 • Utarbeide en tillitsreform for skolen, i samarbeid med skolesektoren selv.
 • Stanse den såkalte avskiltingen av lærerne, samtidig som vi sikrer mer etter- og videreutdanning.
 • Øke rekrutteringen til læreryrket, blant annet med mer praksis i utdanningen.
 • Utvikle et eget program for å rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket (den såkalte «reservestyrken»).
 • Erstatte det rigide kravet om firer i matematikk for lærerutdanningen med mer treffsikre opptakskrav.

Flere lærere gir mer kunnskap 

«Hvordan hadde du det på skolen i dag?» «Hva lærte dere, da?» Dette er de to spørsmålene foreldre gjerne stiller barna sine etter endt skoledag. Flere lærere er viktig for svarene på begge. 

For at hver enkelt elev skal oppleve læring og mestring, må vi ha nok lærere – med bedre tid. Lærerne er tydelige: Skal de få gjort jobben, trenger de mer tid til hver enkelt elev. Arbeiderpartiet er enig. Derfor vil vi ha flere lærere - ikke færre. 

Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning må tidlig på plass. Ellers blir eleven hengende etter og problemer får bygge seg opp. Derfor vil vi spesielt satse på flere lærere hos de yngste elevene. 

Arbeiderpartiet vil ansette flere lærere, blant annet ved å følge opp norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov må ivaretas. 

Lærernorm og styrket kommuneøkonomi 

For å få nok lærere, vil vi ha en fastsatt norm for lærertetthet – hvor mange elever det skal være per lærer. Dette for at pengene ikke skal bli spist opp av andre kommunale oppgaver. 

Samtidig er andre kommunale oppgaver også viktige, ikke minst for barna våre. Derfor vil kommuneøkonomien bli bedre med en Arbeiderparti-ledet regjering. Vi har penger til det, fordi vi ikke bruker dem på virkningsløse skattekutt til dem som har mest fra før.

Mindre byråkrati, fjerning av tidstyver 

For mye av lærerens tid går med til andre oppgaver enn å følge opp barna og gi god opplæring. 

Vi er allerede i gang med å redusere krav om dokumentasjon, rapportering og kontroll i de kommunene vi styrer. I regjering vil vi ta et nasjonalt initiativ til å rydde opp i mål og regler for skolen, kutte i det statlige utdanningsbyråkratiet og redusere krav om dokumentasjon og rapportering. 

Vi vil også få flere yrkesgrupper inn i skolen, slik at mer tid frigis til undervisning og til å følge opp elevene.   

Mer etter- og videreutdanning 

Arbeiderpartiet har i Stortinget stemt for mer penger til etter- og videreutdanning for lærere. Vi vil fortsette satsingen for å gi flest mulig lærere muligheten til å tilegne seg mer kunnskap og til å utvikle seg faglig.   

Øke rekrutteringen 

Det er for få studenter som vil bli lærere hos de yngste elevene, og spesielt for få menn. Arbeiderpartiet vil gjøre lærerutdanningen enda bedre gjennom mer praksis og en større andel pedagogikk.   

Respekt for læreren som fagperson

I Norge har vi engasjerte lærere som hver dag står på for å gi ny kunnskap og læring til hver enkelt elev. 

Men det holder ikke å si at man vil gjenreise den profesjonelle lærerrollen, og respekten for læreren som fagperson, hvis man i praksis viser lærerne mistillit gjennom overdrevne krav til rapportering og dokumentasjon. 

Arbeiderpartiet i regjering vil derfor utarbeide en tillitsreform for skolen, i samarbeid med skolen. 

Det handler om å gi lærerne mer tid til lærerarbeid, bedre muligheter til kompetansepåfyll og mindre byråkrati og rapportering. Det handler om å viser mer tillit til lærerne og deres faglige arbeid.

Dette skiller oss fra Høyre-FrP-Venstre-regjeringen

 • Lærertetthet

  Hvor mange elever skal det være per lærer? 

  Arbeiderpartiet vil ha en norm for lærertetthet heller enn «å håpe på det beste».   

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen vil ikke prioritere en norm for lærertetthet og stempler forslaget som «useriøst»

 • Lærere

  Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring.

  Arbeiderpartiet har prioritert flere lærere i alle våre budsjett i opposisjon. Lærerløse timer er fortsatt et stort problem i norske klasserom.   

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen foreslo i 2017-budsjettet å kutte minst 600 lærerstillinger i ungdomsskolen. De har i tillegg lagt opp til altfor få lærere på de laveste trinnene.

Dette har vi gjort:

 • 2005 - 2013

  Lovfestet plikt til tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1.–4. årstrinn, og ga én milliard kroner til økt lærertetthet.

 • 2005 - 2013

  Innførte ny og spesialisert lærerutdanning, krav om fordypning i alle undervisningsfag og minimum 100 dager veiledet praksis for nye lærere.

 • 2005 - 2013

  Bevilget 1,5 milliarder kroner øremerket til økt lærertetthet i ungdomstrinnet (600 flere lærere). I tillegg ble det 4500 flere lærerårsverk som følge av bedre kommuneøkonomi.

 • 2005 - 2013

  Tidoblet den statlige støtten til videreutdanning for lærere, og gjennomførte den største kompetanseutviklingssatsingen i ungdomsskolen noensinne.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Lærere?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker