Lærere

Arbeiderpartiet vil ha flere kvalifiserte lærere i hele landet og gi læreren mer tid til å være lærer.

Vi vil satse på lærerne:

  • Ansette, rekruttere og utdanne flere kvalifiserte lærere over hele landet.
  • Fjernet høyreregjeringens meningsløse "avskilting" av erfarne lærere.
  • Sørge for at fremtidige lærere har formell lærerkompetanse.
  • Erstattet det rigide kravet om firer i matematikk med mer treffsikre opptakskrav for lærerutdanningen.
  • Har fullt trykk på etter- og videreutdanning og mer kompetanse i skolen.
  • Ha en opprydning i mål og regler for skolen, kutte i det statlige utdanningsbyråkratiet og redusere lærernes «tidstyver» - kravene til dokumentasjon og rapportering.
  • Utarbeide en tillitsreform for skolen, i samarbeid med skolesektoren selv, som fjerner unødvendig rapportering og byråkrati, og gir tid til det viktigste: elevenes læring og mestring.

Flere lærere gir mer kunnskap

Det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere som har tid til å se den enkelte elev og tilpasse undervisningen. 

For å lære å lese, skrive og regne skikkelig, må det være nok ansatte i skolen med tid til hver enkelt elev. Først da sikrer vi tidlig, tett og tilpasset oppfølging av alle.

Kvalifiserte lærere er den viktigste forutsetningen for god læring, men om lag halvparten av timene til spesialundervisning gis i dag av ukvalifiserte til de elevene som trenger dyktige lærere aller mest. For mange lærere har gått til andre yrker, og for få starter og for mange slutter på lærerutdanningen.

Skal flere elever gjennomføre, og tidlig innsats gi resultater, trengs flere lærere som gis nok tid til læring og oppfølging av elevene, mer tillit til å gjøre jobben og rom for å utvikle seg i yrket. Arbeiderpartiet vil møte den varslede lærermangelen med en bred satsing på å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere. Satsingen på kompetanseutvikling for lærere skal fortsette, og utvides til flere fag og viktige områder i skolen.

Mindre byråkrati, fjerning av tidstyver

For mye av lærerens tid går med til andre oppgaver enn å følge opp barna og gi god opplæring. Vi er allerede i gang med å redusere krav om dokumentasjon, rapportering og kontroll i de kommunene vi styrer. 

Arbeiderpartiet vil innføre en tillitsreform som fjerner unødvendig rapportering og byråkrati, og gir lærerne tid til det viktigste: elevenes læring og mestring. Dette er vår regjering i full gang med. Ved å fjerne tidstyver, ha mindre detaljstyring og gi mer tillit, vil vi også styrke lærerne som fagpersoner og øke attraktiviteten til læreryrket. Elevene trenger lærere som har tid og kunnskap til å følge dem skikkelig opp. Fagfolkene og lærerne trenger tid og tillit til å gjøre jobben.

Mer etter- og videreutdanning - nei til avskilting

Arbeiderpartiet har fullt trykk på etter- og videreutdanning og mer kompetanse i skolen. Vi utvider tilbudet til flere fag og viktige områder som klasseledelse, digitale læremiddel, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk, og vi vil utvikle flere karriereveier for lærerne i skolen. Vi gjennomgår også systemet for etter- og videreutdanning for å gjøre det bedre for skolen.

Alle lærere som har fullført og bestått lærerutdanning før 2014 skal ha sin kompetanse ansett som fullverdig.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Lærere?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker