Forenkling for næringslivet

Arbeiderpartiet vil at Norge skal være et av verdens enkleste land å starte og drive egen bedrift i

Slik vil vi forenkle næringslivet:

  • Sette tydelige og ambisiøse mål for forenklinger og drive systematisk oppfølging for å sikre at disse målene nås.
  • Fortsatt satse på elektroniske løsninger, til hjelp for både bedrifter og enkeltpersoner.
  • Forenkle og stimulere småbedrifters mulighet til å delta i anbudsprosesser.

Forenkling av næringslivet

Da det ble regjeringsskifte i 2013 hadde den Ap-ledede regjeringen gjennomført 35 tiltak som skulle tilrettelegge for en forenkling av næringslivet. I tillegg ble det besluttet å gjennomføre 22 nye tiltak. I 2015 ville alle de nevnte tiltakene ha full effekt og utgjøre en årlig besparelse for næringslivet på 5,4 mrd. kroner. 

Vi gjorde det lettere å starte virksomhet. Etter at bla. aksjeloven ble endret, førte det til en 70% økning i antall nyetablerte aksjeselskap (de første 8 månedene av 2012 sammenlignet med samme periode året før), loven ble ytterligere forenklet i 2013. 

De seks viktigste tiltakene som Stoltenberg II-regjeringen vedtok, og som bidrar til en forenkling på over 5 mrd. er:

· Fjerning av revisjonsplikt for små og mellomstore bedrifter (2 mrd. kr.)

· Forenklinger i aksjeloven, herunder enklere     styrebehandling og stiftelse, samt mer fleksible kapitalregler (550 mill. kr)   

· Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG) (500 mill. kr.)    

· Forenklinger i bokføringsloven (260 mill. kr.)    

· Digitalisert bedriftsetablering gjennom Altinn (200 mill. kr.) 

· Reduksjon av aksjekapitalkravet (100 mill. kr.)

Er du enig med Arbeiderpartiet om Forenkling for næringslivet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker