Forenkling for næringslivet

Arbeiderpartiet vil at Norge skal være et av verdens enkleste land å starte og drive egen bedrift i

Slik vil vi forenkle næringslivet:

  • Sette tydelige og ambisiøse mål for forenklinger og drive systematisk oppfølging for å sikre at disse målene nås.
  • Fortsatt satse på elektroniske løsninger, til hjelp for både bedrifter og enkeltpersoner.
  • Forenkle og stimulere småbedrifters mulighet til å delta i anbudsprosesser.

Forenkling av næringslivet

Da det ble regjeringsskifte i 2013 hadde den Ap-ledede regjeringen gjennomført 35 tiltak som skulle tilrettelegge for en forenkling av næringslivet. I tillegg ble det besluttet å gjennomføre 22 nye tiltak. I 2015 ville alle de nevnte tiltakene ha full effekt og utgjøre en årlig besparelse for næringslivet på 5,4 mrd. kroner. 

Vi gjorde det lettere å starte virksomhet. Etter at bla. aksjeloven ble endret, førte det til en 70% økning i antall nyetablerte aksjeselskap (de første 8 månedene av 2012 sammenlignet med samme periode året før), loven ble ytterligere forenklet i 2013. 

De seks viktigste tiltakene som Stoltenberg II-regjeringen vedtok, og som bidrar til en forenkling på over 5 mrd. er:

· Fjerning av revisjonsplikt for små og mellomstore bedrifter (2 mrd. kr.)

· Forenklinger i aksjeloven, herunder enklere     styrebehandling og stiftelse, samt mer fleksible kapitalregler (550 mill. kr)   

· Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG) (500 mill. kr.)    

· Forenklinger i bokføringsloven (260 mill. kr.)    

· Digitalisert bedriftsetablering gjennom Altinn (200 mill. kr.) 

· Reduksjon av aksjekapitalkravet (100 mill. kr.)

Er du enig med Arbeiderpartiet om Forenkling for næringslivet?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!