Karbonfangst, -transport og -lagring

Sentralt når Norge og resten av verden skal nå klimamålene Vi vil dette med karbonfangst, -transport og -lagring:

Vi vil dette med karbonfangst og -lagring:

  • Satse på fullskala karbonfangst, -transport og -lagring.
  • Gripe muligheten til å gjøre Nordsjøen til et europeisk sentrallager for karbon.
  • Ha langsiktige rammevilkår og forutsigbar finansiering av karbonfangst, -transport og -lagring.

Nye muligheter for Nordsjøen - bra for miljøet

Karbonfangst, -transport og -lagring vil stå helt sentralt når Norge og resten av verden skal nå klimamålene. Et europeisk sentrallager i Nordsjøen kan sikre både norske arbeidsplasser og inntekter fra norsk sokkel i lang tid framover. Dagens infrastruktur i Nordsjøen vil på denne måten kunne brukes videre.

Karbonfangst, -transport og -lagring er foreløpig ikke kommersielt lønnsomt. Arbeiderpartiet mener at staten må gå inn og satse penger på det som vil bli en ny næring som kan gi 30.000-40.000 nye arbeidsplasser, samtidig som den vil gjøre vår eksisterende industri mer konkurransedyktig. Norge står i en unik posisjon til å bruke våre erfaringer fra olje, energi og skipsfart til å bli best og først i verden på å fange og lagre karbon i stor skala. 

Karbonfangst, -transport og -lagring gir nye muligheter for industrien, som produksjon av hydrogen basert på norsk gass med karbon. Satsingen vil innebære behov for mange nye fagarbeidere innenfor både fangst, transport og lagring. Transport vil også gi arbeidsplasser innenfor skipsbygging. Samtidig vil effektiv karbonfangst, -transport og -lagring kunne bidra stort til å bevare eksisterende arbeidsplasser i den norske olje- og gassindustrien. 

Hvis Norge skal kunne ta en ledende rolle, så er forutsigbarhet helt sentralt. Arbeiderpartiet vil ha langsiktighet i rammevilkårene og forutsigbar finansiering av karbonfangst, -transport og -lagring

Dette har vi gjort tidligere

Stoltenberg II-regjeringen etablerte teknologisenteret på Mongstad hvor ulik teknologi for karbonfangst og -lagring kan testes ut. Det har gjort Norge til et av verdens ledende land på teknologien. Fordi Arbeiderpartiet mener at utviklingen av denne teknologien haster, har vi også lagt press på den nåværende regjeringen som har somlet med investeringsbeslutningene. Vi ønsker også å styrke finansieringen mer enn regjeringen har foreslått for å sikre Norge en lederrolle i denne teknologien. 

Hva er karbonfangst og -lagring/Carbon Capture and Storage (CCS)?

  • Fangst og lagring av CO2 er teknologier som gjør det mulig å skille ut og lagre CO2 fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser.
  • Formålet er å unngå utslipp av klimagassen CO2 i atmosfæren, og teknologiene omfatter fangst, transport og lagring.
  • Utskillingen, eller «fangsten», gjøres ved hjelp av kjemiske prosesser, før CO2-en fraktes i rør til «lagerplasser» i egnede bergarter under bakken eller havbunnen.
  • Tradisjonelt er CO2-fangst blitt studert som en løsning for kull- og gasskraftverk, for å kunne produsere elektrisk kraft med vesentlig reduserte utslipp. I den senere tid har CO2-fangst fra energikrevende prosessindustri fått større oppmerksomhet, som for eksempel sement.
  • I de to norske CCS-prosjektene, Sleipner og Snøhvit, fanges CO2'en som kommer opp sammen med naturgassen fra reservoaret, såkalt assosiert CO2. For å selge naturgassen må CO2 fjernes.
  • Internasjonalt er 17 CCS-anlegg i drift, mens 5 er underbygging per 2018. Til sammen vil disse prosjektene bidra til lagring av ca. 38 millioner tonn CO2 per år.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Karbonfangst, -transport og -lagring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker