Karbonfangst og -lagring

Sentralt når Norge og resten av verden skal nå klimamålene

Vi vil dette med karbonfangst og -lagring:

  • Satse på fullskala karbonfangst og -lagring.
  • Gå videre med tre prosjekter - Norcem, Yara og Klemetsrud.
  • Satse på transport og karbonlagring.
  • Undersøke mulighetene for å karbonlagring også fra andre europeiske land i Nordsjøen.

Nye muligheter for Nordsjøen - bra for miljøet

Karbonfangst og –lagring vil stå helt sentralt når Norge og resten av verden skal nå klimamålene. Et europeisk sentrallager i Nordsjøen kan sikre både norske arbeidsplasser og inntekter fra norsk sokkel i lang tid framover. Dagens infrastruktur i Nordsjøen vil kunne brukes videre.

Karbonfangst og –lagring vil dessuten gi nye muligheter for industrien, som produksjon av hydrogen basert på norsk gass med karbon.

Norge kan ta en ledende rolle i teknologiutviklingen, og har allerede verdensledende forskningsmiljøer på karbonfangst, -transport og lagring. Det gjør oss godt posisjonert for framtida.

Satsingen vil innebære behov for mange nye fagarbeidere innenfor både fangst, transport og lagring.

Transport vil også gi arbeidsplasser innenfor skipsbygging. Tiltaket vil bidra til utslippsreduksjoner på 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra 2022, hvorav 315.000 utenfor kvotesystemet.

Dette har vi gjort tidligere

Stoltenberg II-regjeringen etablerte teknologisenteret på Mongstad hvor ulik teknologi for karbonfangst og –lagring kan testes ut. Det har gjort Norge til et av verdens ledende land på teknologien.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Karbonfangst og -lagring?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!