Klimavennlig transport

Arbeiderpartiet vil kutte klimagassutslippene fra veitransport

Vi vil gjøre dette for en mer klimavennlig transport:

  • Satse på elbiler, hydrogenbiler og andre nullutslippskjøretøy
  • Bygge ladestasjoner for elbiler og fyllestasjoner for hydrogenbiler
  • At alle nye biler som selges i Norge i 2025 skal være nullutslippsbiler
  • Satse på bærekraftig biodrivstoff.
  • Prioritere kollektivtrafikken og bidra til smartere byplanlegging for å redusere transportbehovet i storbyområdene.

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 40% innen 2030. For å nå Paris-målet, må vi kutte utslippene fra transport.

Arbeiderpartiet mener det er viktig at folk over hele landet, ikke bare i byene, får mulighet til å kjøre elbil, hydrogenbil eller annen nullutslippsbil. Derfor vil vi satse på ladestasjoner og fyllestasjoner over hele landet, ikke bare i og mellom de store byene. Det skal lønne seg å foreta gode klimavalg, derfor vil vi at det fortsatt skal lønne seg å kjøpe elbil fremfor fossilbil.

I storbyområdene vil vi prioritere kollektivtrafikken og bidra til smartere byplanlegging for å redusere transportbehovet.

Vi vil utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet. Slik kan vi få en rettferdig fordeling av avgiftene.

Arbeiderpartiet støtter ikke Høyre og Frps forslag om å redusere årsavgiften for fossilbiler og samtidig innføre halv årsavgift for elbiler. Arbeiderpartiet vil isteden at det fortsatt skal lønne seg å velge elbil.

Arbeiderpartiet har foreslått å øke bevilgningen til kollektivtrafikk i storbyene med 700 millioner kroner i 2017.

Arbeiderpartiet har foreslått å øke bevilgningene til jernbanevedlikehold med 400 millioner kroner i 2017, og planlegging av InterCity med 200 millioner kroner i 2017.

Stoltenberg-regjeringen sørget for å kutte avgiftene på mange hybridbiler med mange tusen kroner. Dette var med på å få Norge til verdenstoppen i kjøp av hybridbiler. Ingen steder selger elbiler så godt som i Norge. Det er fordi Stoltenberg-regjeringen innførte avgiftsfritak for elbiler.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klimavennlig transport?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!