Klimavennlig transport

Ap vil kutte klimagassutslippene fra veitransport

Vi vil gjøre dette for en mer klimavennlig transport:

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 40% innen 2030. For å nå Paris-målet, må vi kutte utslippene fra transport.

Klimautslipp fra veitransport

Arbeiderpartiet mener det er viktig at folk over hele landet, ikke bare i byene, får mulighet til å kjøre elbil, hydrogenbil eller annen nullutslippsbiler. Derfor vil vi satse på ladestasjoner og fyllestasjoner over hele landet, ikke bare i og mellom de store byene. Det skal lønne seg å foreta gode klimavalg, derfor vil vi at det fortsatt skal lønne seg å kjøpe elbil fremfor fossilbil.

I storbyområdene vil vi prioritere kollektivtrafikken og bidra til smartere byplanlegging for å redusere transportbehovet.

Vi vil utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet. Slik kan vi få en rettferdig fordeling av avgiftene.

Arbeiderpartiet støtter ikke Høyre og FrPs forslag om å redusere årsavgiften for fossilbiler og samtidig innføre halv årsavgift for elbiler. Arbeiderpartiet vil isteden at det fortsatt skal lønne seg å velge elbil.

Arbeiderpartiet har foreslått å øke bevilgningen til kollektivtrafikk i storbyene med 700 millioner kroner i 2017.

Arbeiderpartiet har foreslått å øke bevilgningene til jernbanevedlikehold med 400 millioner kroner i 2017, og planlegging av InterCity med 200 millioner kroner i 2017.

Stoltenberg II-regjeringen sørget for å kutte avgiftene på mange hybridbiler med mange tusen kroner. Dette var med på å få Norge til verdenstoppen i kjøp av hybridbiler. Ingen steder selger elbiler så godt som i Norge. Det er fordi den rødgrønne regjeringen innførte avgiftsfritak for elbiler.

Biodrivstoff og hydrogen

Vi må få til en rask overgang til en utslippsfri transportsektor med nullutslippskjøretøy og –fartøy og mer bærekraftig biodrivstoff på tanken til de bilene som fortsatt er fossile. I mange deler av landet er bilen eneste alternativ, og på samme måte mangler næringslivet alternativer til lastebiltransport. 

For lastebiler, busser, skip, fiskebåter og ferger vil elektrisitet og hybridteknologi kunne være en av løsningene, men på kort sikt vil biodrivstoff og hydrogen være mer realistisk. For luftfarten vil biodrivstoff trolig være løsningen også på lang sikt.

Utslipp innen skipsfart og landstrøm

Skipsfart står for nærmere en femtedel av utslippene i transportsektoren. Enova vil ha en betydelig rolle gjennom tilskudd til etablering av landstrøm og lav- og nullutslippsteknologi, spesielt i fergeflåten. Vi vil legge til rette for et Co2-fond for næringslivets transporter.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klimavennlig transport?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker