Fattigdom

Forskjellene i Norge øker - arbeid er nøkkelen til utjevning

Vi vil gjøre dette for å bekjempe fattigdommen:

  • Hjelpe flere inn i arbeid gjennom nært samarbeid med partene i arbeidslivet og økt satsing på utdanning, kompetanse og tiltak for å hjelpe flere inn i arbeid.
  • Styrke fellesskapet gjennom offentlig finansiert skole, helse og velferd som gis til alle uavhengig av inntekt.
  • Ha et slagkraftig NAV som gir folk hjelpen de trenger, enten det er hjelp til å komme seg ut i arbeid eller annen støtte.
  • Sørge for at de som sliter og ikke har mulighet til å jobbe får den hjelpen de trenger.

Forskjellene i Norge øker. Det blir stadig større forskjeller mellom fattig og rik, stadig flere nordmenn mottar sosialhjelp og for mange står utenfor arbeidslivet.

Resultatet er at flere nordmenn lever i fattigdom. Dette går spesielt hardt utover de som ikke har jobb og de som har dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

Barnefattigdom

Andelen barn i familier med lavinntekt var 8,6 prosent i 2013 og har under dagens regjeringen økt slik at det blir flere barn i husholdningen med vedvarende lavinntekt.

Økende forskjeller

Et av de siste bevisene på at forskjellene øker er rapporten Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 publisert av SSB. 

Rapporten slår fast at inntektsforskjellene har vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt (60 prosent av medianinntekten for alle personer - samme lavinntektsgrensen som benyttes av EU) er økende. Ikke bare det, men stadig flere av de med lavinntekt opplever dette som en vedvarende situasjon. 

Rapporten slår forøvrig fast at 6 av 10 lavinntektshusholdninger ikke har noen helårs yrkesaktive.

Arbeid er veien ut av fattigdom

Arbeiderpartiet mener arbeid og offentlig finansiert skole, helse og velferd er den beste nøkkelen til å bekjempe fattigdom. 

Ved å gi folk som står utenfor arbeidslivet muligheten til å komme inn i jobb gir man dem muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom. Samtidig må vi også sørge for at de som idag er i lavtlønnede yrker gis rett til en anstendig lønn og gode arbeidsforhold. 

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer en. I tillegg må fellesskapet stille opp med gode sosiale ordninger og støtte til de som ikke kan arbeide.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fattigdom?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!