Barnehage

Barnehage er bra for barna og trygt for foreldre i jobb. Barnehager bidrar til likestilling og integrering.

Vi vil dette med barnehagene:

 • Gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass
 • At barna skal trives i barnehagen, utfolde seg via lek, men samtidig lære
 • Videreføre arbeid for kvalitetsløft i barnehage
 • Ha makspris for alle og moderasjon- og fritak for de som trenger det 
 • Ha høy kvalitet på barnehagetilbudet
 • Gi foreldre økt innflytelse og reell medvirkning i barnehagen

Et trygt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som norske familier har fått økt mulighet til å kombinere arbeid og familie. Barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang. 

For å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god måte, er det viktig at det er nok voksne i barnehagen, og at flest mulig av disse har relevant utdanning.

Vi vil ha tilstrekkelig og godt kvalifisert personale i barnehagene. Derfor har vi fremmet forslag om en egen bemanningsnorm og ulike tiltak for økt kvalifisering av personale. Viktig er også krav til inne- og utemiljø.

Dette skiller oss fra Høyre/Frp-regjeringen

 • Private vs. offentlige barnehager

  Private barnehager har et kostnadsnivå som ligger 9,1% under de kommunale kostnadene. Overskuddet i private barnehager økte markant fra 2013 til 2014, etter å ha ligget stabilt.(Ref. Telemarksforskning 14.03.2016)

  Arbeiderpartiet Vi har sagt ja til likt økonomisk tilskudd mellom offentlige og private barnehager, hvis det kobles med like krav til inntak av barn, åpningstider, og personale mm. 

  Høyre/Frp-regjeringen Uten å stille noen krav til kvalitet, har Regjeringen gitt 347 mill. kr. for likestilt finansiering av private barnehager med finansiering av kommunale. 

 • Makspris

  Vi innførte en makspris som gjorde barnehageplasser betydelig billigere. Dessverre endrer Høyre/Frp-regjeringen på dette, og gjør barnehager dyrere for folk flest.

  Arbeiderpartiet Vi stemte i mot. Vi ville isteden forsterke tidligere ordning som ga rom for skjønn, og tilrettela for å få folk i arbeid.

  Høyre/Frp-regjeringen Regjeringen har økt maksprisen med kr. 100.Som erstatning for en moderasjons- og fritaksforskrift for foreldrebetaling, er det innført en moderasjonsordning der maks 6 prosent av samla familieinntekt opptil 473 0000 kroner skal være foreldrebetaling. 

 • Barnehageplass

  Køen til barnehageplass er 10 411 (Utdanningsdirektoratets tall) og i 2014 ble det for første gang registrert en nedgang i antall barn i barnehage

  Arbeiderpartiet Vi har foreslått å utvide retten til plass til alle ettåringer født innen 31.12, og vi foreslo og fikk flertall for å utvide ordningen med gratis kjernetid til også å gjelde 3-åringer. (Inntektsgrense fra 1. august 2016 er 417 000 kroner) 

  Høyre/Frp-regjeringen Regjerings- og støttepartiene har frem til i fjor høst vært motstandere av rettighetsfesting. Resultatene av regjeringens politikk, førte imidlertid til at man i årets budsjettforlik med Krf/V ble tvunget til å utvide retten til født innen utgangen av oktober.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnehage?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!