Barnetrygd

Arbeiderpartiet har økt barnetrygden, og mener barnetrygd ikke skal telle med ved beregning av sosialhjelp.

Aps politikk på barnetrygd:

  • Vi har prisjustert barnetrygden for å møte den anslåtte prisveksten i 2023.
  • Barnetrygden er økt for barn over 6 år med over 3000 kroner i året.
  • Barnetrygden er økt for enslige forsørgere med 6000 kroner i året. For en enslig forsørger med to barn over 6 år utgjør det over 12 000 kroner mer i året.
  • Barnetrygd skal bli holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

Det viktigste for Arbeiderpartiet er å styrke det universelle velferdstilbudet for barn og unge gjennom å prioritere velferdstjenester som omfatter alle barn og bidrar til å bygge sterkere fellesskap på tvers av skillelinjer i samfunnet.

Samtidig ser vi at barnetrygden er viktig for mange barnefamilier, og vi ønsker derfor å opprettholde barnetrygden på dagens nivå.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnetrygd?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker