Barnetrygd

Arbeiderpartiet har økt barnetrygden, og mener barnetrygd ikke skal telle med ved beregning av sosialhjelp.

Aps politikk på barnetrygd:

  • Barnetrygden er fra 2024 økt med over 5400 kroner i året for barn over 6 år siden vi tok over i regjering.
  • Den årlige barnetrygden for en enslig forsørger med barn over 6 år er omtrent 11 000 kroner høyere i 2024 enn i 2022.
  • Vi har mer enn prisjustert barnetrygden for barn over 6 år.
  • Barnetrygd skal bli holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

Det viktigste for Arbeiderpartiet er å styrke det universelle velferdstilbudet for barn og unge gjennom å prioritere velferdstjenester som omfatter alle barn og bidrar til å bygge sterkere fellesskap på tvers av skillelinjer i samfunnet.

Barnetrygden er viktig for mange barnefamilier. Arbeiderpartiet ønsker derfor å beholde den.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnetrygd?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker