Barnetrygd

Arbeiderpartiet vil ha barnetrygden på dagens nivå, og at den ikke skal telle med ved beregning av sosialhjelp.

Vi vil dette med barnetrygden:

  • Prisjustere barnetrygden for å møte den anslåtte prisveksten i 2023.
  • Øke barnetrygden til enslige forsørgere med 5000 kroner i året fra og med 2023.
  • At barnetrygd skal bli holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

Det viktigste for Arbeiderpartiet er å styrke det universelle velferdstilbudet for barn og unge gjennom å prioritere velferdstjenester som omfatter alle barn og bidrar til å bygge sterkere fellesskap på tvers av skillelinjer i samfunnet.

Samtidig ser vi at barnetrygden er viktig for mange barnefamilier, og vi ønsker derfor å opprettholde barnetrygden på dagens nivå.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnetrygd?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker