Skatt

Skattepolitikken skal redusere forskjeller, finansiere velferden og sikre forutsigbarhet for folk og bedrifter.

Vår skattepolitikk:

 • Fortsette med vårt rettferdige skatteopplegg, hvor de med mest bidrar mer til fellesskapet, mens det store flertallet får lavere skatt og bedre velferd.
 • Ha en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk som gir flere en jobb å gå til, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten.
 • Folk som tjener litt over 750 000 og mindre har fått lavere skatt.
 • Selskapsskatten, som treffer hele næringslivet, skal ligge i ro på 22 prosent fram til 2025.
 • Den midlertidige arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750 000 kroner og høyprisbidraget på strøm, som ble innført i statsbudsjettet for 2023, skal fases ut.
 • Holde skatte- og avgiftsløftet fra Hurdalsplattformen om at det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal holdes uendret over perioden 2021 til 2025.
 • Beholde den omfordelende og rettferdige formuesskatten, som sikrer at 27 000 av Norges rikeste ikke blir nullskatteytere.
 • Bruken av klima- og miljøavgifter skal styrkes, slik at forurenser i større grad betaler.
 • Sørge for økte skatteinntekter fra internasjonale selskaper med virksomhet i Norge, i samarbeid med andre land.
 • Arbeidet mot svart økonomi skal intensiveres.

Dette har vi gjort innen skatt:

 • Alle med inntekt under 750 000 kroner har fått mindre i inntektsskatt, mens personer med inntekt over 750 000 betaler mer. Samlet sett har 8 av 10 mindre skatt.
 • En gjennomsnittsfamilie med to barn og hvor hver forelder tjener ca. 500 000 kroner, betaler 8 800 kroner mindre i skatt hvert år sammenlignet med under høyreregjeringen.
 • Samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter er uendret. Hvis en avgift har økt, har en annen skatt eller avgift blitt satt tilsvarende ned. Faktisk er lettelsene i det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks lønns-, trygde- og pensjonsinntekter ca. 3,1 milliarder kroner så langt.
 • Vi har økt skatten for havbruksnæringen (oppdrett av laks, ørret og regnbueørret) og kraftsektoren. Det er lang tradisjon i Norge for at bransjer med ekstraordinært høye overskudd som bruker våre felles naturressurser må bidra med mer skatt.        
 • Ni av ti pensjonister har fått lavere skatt. En pensjonist med gjennomsnittlig pensjonsinntekt får om lag 2500 kroner mindre i skatt.
 • Vi har økt beløpsgrensene for jordbruksfradraget, reindriftsfradraget, fiskerfradraget og fradraget for sjøfolk. Det vil øke inntektene for disse gruppene, et viktig bidrag for å sikre sysselsetting og bosetting i distriktene.
 • CO2-prisen er på vei opp mot 2000 kroner per tonn for å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030.

Dette er Arbeiderpartiets skatteløfte

Skatte- og avgiftspolitikken til Arbeiderpartiet skal bidra til å redusere forskjeller, finansiere velferden og sikre forutsigbarhet for folk og bedrifter. Høy prisstigning har skapt bekymringer for mange familier. Det gjør det viktigere enn på lenge med forutsigbarhet for både folk og bedrifter. Samtidig har forskjellene mellom folk økt over lenger tid. Derfor er det viktig å ha et skatte- og avgiftsopplegg som er rettferdig og omfordelende. 

Enkelt forklart betyr Arbeiderpartiets skatte- og avgiftsopplegg at folk med vanlige og lave inntekter må betale mindre i skatt på lønn, folk med høye inntekter og formuer må betale mer i skatt, mens de aller fleste bedriftene får samme skatt som i dag. I tillegg vil det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter holdes uendret. Dette er Arbeiderpartiets skatteløfte.

I åtte år kuttet høyreregjeringen skattene for de med aller mest. Under Høyre og Erna Solberg økte forskjellene, sysselsettingen falt og vi var langt unna å nå klimamålene våre. Med denne regjeringen betaler 8 av 10 mindre inntektsskatt og flere folk er i jobb, samtidig som de rikeste personene og næringene som bruker våre felles naturressurser bidrar mer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skatt?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker