Smilende Jonas Gahr Støre i dress og rødt slips på scenen på Aps landsmøte

Landsmøte 2023

4.-6. mai 2023

Arbeiderpartiets 69. ordinære landsmøte ble avholdt 4.-6. mai 2023 på Oslo Kongressenter Folkets Hus.

Hvert andre år samles 300 representanter fra hele landet til Arbeiderpartiets landsmøte. De som møter representerer sine fylker, og dermed alle Arbeiderpartiets medlemmer. Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger vårt sentralstyre og øverste ledelse. På dette landsmøtet ble Tonje Brenna og Jan Christian Vestre valgt som nye nestledere.

Blant politikken som ble vedtatt var:

  • En aktiv energipolitikk i en ny tid, som utvikler energiressursene våre til det beste for fellesskapet. Arbeiderpartiets mål er at vi skal ha lavere energipriser enn Europa og at ren og rimelig energi fortsatt skal være et konkurransefortrinn for Norge. Det skal vi få til gjennom en aktiv energipolitikk og sterk politisk kontroll over våre felles energiressurser, ved å sikre et betydelige kraftoverskudd gjennom en historisk utbygging av fornybar energi, og gjennomføring av en storstilt satsing på energieffektivisering.
  • Landsmøtet har vært tydelige på at Arbeiderpartiets mål er at nivået på trygdeytelsene sikrer at folk kan leve anstendige liv. Vi vil sørge for dette gjennom regulering av trygdene, øke de laveste ytelsene og andre ordninger for de som har minst.
  • Flere skal få mulighet til varig tilrettelagt arbeid (VTA), vi skal gjennomføre en ungdomsgaranti for alle under 30 år som bidrar til at unge som trenger det, får tett og individuell oppfølging fra NAV. Vi vil styrke oppfølgingstjenesten og utvide målgruppen til 24 år. 
  • Sikre at utdanning gir muligheter i arbeidslivet blant annet ved å tilrettelegge for skoleløp som er fleksible og tilpasset de som ikke finner seg til rette i vanlig skoleløp.
  • Arbeiderpartistyrte kommuner og fylkeskommuner skal være gode vertskommuner som tilrettelegger aktivt for at ny næringsliv får etablere og utvikle seg lokalt. Vi skal sørge for at bedrifter som vil investere og etablere seg i Norge får tilgang til et godt lokalt mottaksapparat, tilstrekkelig næringsareal, rimelig kraft, kompetent arbeidskraft og et lokalt virkemiddelapparat som er rustet til å bistå dem. Derfor vil vi styrke satsningen på de kommunale og fylkeskommunale midlene til næringsutvikling.
  • Vi skal innføre nye verktøy for å begrense og regulere private aktører når det er en trussel for driften av vår felles helsetjeneste, blant annet vil vi innføre en godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester når slike etableringer truer rekrutteringen til den offentlige helsetjenesten.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!