Program for landsmøtet

4.-6. mai 2023

Torsdag 4. mai

Kl 12.00 Kulturelt innslag (sendes ikke direkte)

Ca Kl. 12.15 Partilederens landsmøtetale

Kl 13.00 Pause og pressekonferanse med partileder Jonas Gahr Støre

Kl 14.30 Konstituering av landsmøtet v/ Jonas Gahr Støre

Kl 14.40 Minnetale v/ Jonas Gahr Støre - De unge slekter v/ Jan Fredrik Nord

Kl 14.55 Innstilling fra beretnings- og fullmaktskomiteen

Kl 15.05 Innlegg fra AUFs leder Astrid Hoem

Kl 15.11 Politisk debatt

Kl 15.30 Statsråd Bjørnar Skjæran. Politisk debatt fortsetter

Kl 17.00 Statsråd Ingvild Kjerkol. Politisk debatt fortsetter

Kl 17.47 Statsråd Espen Barth Eide

Kl 17.50 Pause

Forslagsfrist nye forslag, endringsforslag politikk

Kl 18.50 Statsråd og leder av kvinnenettverket Anette Trettebergstuen. Politisk debatt fortsetter

Kl 19.10 Statsråd Marte Mjøs Persen. Politisk debatt forsetter

Kl 19.30 Statsråd Jon-Ivar Nygård

Kl 19.33 Behandling av innkomne forslag. Politisk debatt fortsetter

Kl 20. 40 Energiutvalget v/ Kari Nessa Nordtun

Kl 20.45 Statsråd Terje Aasland

Kl 20.50 Pause

Kl 21.10 Politisk debatt fortsetter

kl 21.30 Sametingets gruppeleder Ronny Wilhelmsen. Politisk debatt fortsetter

Kl 22.50 Møtet avsluttes for dagen

Fredag 5. mai

Kl 09.00 Kulturelt innslag

Kl 09.26 Statsråd Anniken Huitfeldt. Politisk debatt fortsetter

Kl 09.36 Politisk debatt

Kl 10.00 Statsråd Tonje Brenna. Politisk debatt fortsetter

Kl 10.30 Statsråd Jan Christian Vestre. Politisk debatt fortsetter

Kl 11.27 Jonas Gahr Støre oppsummerer den politiske debatten

Kl 11.50 Pause

Kl 12.00 Forslag til enkelte politiske uttalelser fra redaksjonskomiteen tilgjengelig i delegatenes møtesystem og på nett

Kl 13.00 Hilsningstale v/ LOs leder Peggy Hessen Følsvik

Kl 13.10 Innstilling fra beretningskomiteen

Kl 13.25 Partisekretær Kjersti Stensengs tale til landsmøtet om organisasjon og valgkamp

Kl 13.50 Innlegg fra AUFs generalsekretær Jan Halvor Endrerud

Kl 13.55 Debatt om organisasjon og valgkamp

kl 14.00 Frist endringsforslag vedtekter og nye forslag organisasjonsuttalelsen

Kl 15.05 Kjersti Stenseng oppsummerer debatten

Kl 15.25 Pause

Kl 15.50 Behandling av enkelte politiske uttalelser. Redaksjonskomiteenes leder Tonje Brenna legger frem redaksjonskomiteens innstillinger

Kl 15.57 Votering

Kl 16.10 Behandling av enkelte politiske uttalelser. Redaksjonskomiteenes leder Jan Christian Vestre legger frem redaksjonskomiteens innstillinger

Kl 16.18 Votering

Kl 16.35 Valgkomiteens leder Peggy Hessen Følsvik legger frem valgkomiteens innstilling. Valg

Kl 18.10 Møtet avsluttes for kvelden

Kl 19.15 Landsmøtefest

Lørdag 6. mai

Kl 07.00 Forslag til politiske uttalelser fra redaksjonskomiteene tilgjengelig i delegatenes møtesystem og på nett. Forslag til organisasjonsuttalelse og vedtekter fra redaksjonskomiteen for organisasjon og vedtekter tilgjengelig i delegatenes møtesystem og på nett.

Kl 09.00 Frist for opprettholdelse/og endringsforslag på redaksjonskomiteens uttalelser, organisasjonsuttalelsen og vedtekter

Kl 09.00 Kulturelt innslag (sendes ikke direkte)

Kl 09.15 Kontrollkomiteens beretning og regnskap 2021 og 2022. Revisors beretning

Behandling av organisasjonsuttalelse og vedtekter. Redaksjonskomiteens leder Cecilie Myrseth legger frem forslag til innstilling

Votering

Behandling av politiske uttalelser. Redaksjonskomiteenes leder Tonje Brenna legger frem forslag til innstilling

Votering

Behandling av politiske uttalelser. Redaksjonskomiteens leder Jan Christian Vestre legger frem forslag til innstilling

Votering

Pause

Kl 11.15

Likestilling før og nå med Astrid Hoem og Kirsti Kolle Grøndahl

Ta hverandre i hånda og hold v/ Jan Fredrik Nord

Valgkamp, kommune- og fylkestingsvalget

Avslutning v/partileder

Internasjonalen v/ Jan Fredrik Nord

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!