Smilende Jonas Gahr Støre i dress og rødt slips på scenen på Aps landsmøte

Jonas Gahr Støre: Vil styrke og fornye arbeidslinja

Jonas Gahr Støres landsmøtetale

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket om hvordan Arbeiderpartiet skal møte de store veivalgene for vår tid i åpningstalen til Arbeiderpartiets 69. ordinære landsmøte. 

– Norge skal ikke være et skip som flyter med markedskrefter og strømmer på åpent hav. Norge skal styres politisk, og vi har store oppgaver foran oss, sa Støre.

Statsministeren snakket om hvordan Arbeiderpartiet vil møte en tid krig i Europa, prisvekst og høye strømpriser. Han fortalte hvordan Arbeiderpartiet skal bidra til løsninger på klima- og naturkrisen, og hvordan Norge skal rustes for en tid med flere eldre enn barn og knapphet på arbeidsfolk.

100 000 flere i jobb

Det siste året har 100 000 flere kommet i jobb i Norge. Støre snakket i talen om «de neste 100 000», og viste til at rundt 100 000 mellom 16 og 30 år i Norge i dag som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.  

– De fortjener vår fulle oppmerksomhet, sa Støre og lovet å ansette 360 ungdomsveiledere i NAV for å koble ungdom som trenger jobb med bedrifter som trenger arbeidsfolk.

I talen viste Støre hvordan arbeiderbevegelsen har utviklet arbeidslinja over tiår. Støre vil styrke arbeidslinja gjennom å få flere i arbeid, samtidig som de som ikke kan arbeide skal få støtte fra velferdsstaten som er tilpasset dagens prisnivå.

– Vi har endret trygdesystemet slik at trygdeordningene reguleres med prisvekst. Med lønnsvekst, eller – for pensjonistenes del – med et gjennomsnitt av lønn og pris. Det vil gi et godt trygdeoppgjør senere i vår, sa Støre og understreket at arbeidslinja ikke handler om å straffe folk som ikke kan stå i jobb.

Mindre skjerm, mer læring i skolen

For å unngå at flere faller utenfor utdanning og arbeid, la Støre frem nye grep for å styrke det som fører frem til arbeidslinja, nemlig utdanningslinja. Ett av dem var ambisjonen om at 85 prosent av alle ansatte i norske barnehager skal være barnehagelærere eller fagarbeidere innen 2030.

– Det et paradoks at barnehagelærere i dag er i mindretall blant de ansatte i barnehagen. Vi kan ikke ha minst kompetanse i den delen av utdanningsløpet som kan bety mest for barns utvikling. Fremover skal vi tenke enda større om de minste, sa Støre

Støre varslet også mindre skjerm og mer dybdelæring og konsentrasjon i skolen.

– Selv om vi har en god skole i Norge, har skjermbruken har gått opp og leseferdighetene har ned de siste årene. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom hvor god du er til å lese og hvordan du gjør det ellers i skolen. Derfor blir jeg bekymret når halvparten av norske ungdommer ikke leser bøker på fritiden, sa Støre og varslet at regjeringen vil redusere skjermbruken i skolen.

Regjeringen vil allerede i mai bevilge 120 millioner kroner i friske midler til å innkjøp av skolebøker, spesielt for de minste barna. Samtidig setter regjeringen nå i gang et eget utvalg for å utvikle ny politikk for skjermbruk, kunstig intelligens og digitalisering.

– Det må være menneskene som styrer teknologien. I dag er det i for stor grad teknologien som styrer menneskene. Vi trenger bedre rammer, mer styring, mer politikk, sa Støre.

Eldreomsorg: Garanti mot kommersielle konsern

Støre garanterer at ingen sykehjem i Arbeiderparti-styrte kommuner skal ut på anbud til kommersielle konserner mens Arbeiderpartiet er ved makta. Samtidig inviterte han i talen ideelle aktører til å være med på å drive sykehjem og hjemmetjenester i Arbeiderparti-styrte kommuner.

– Til lokalvalget i september er spørsmålet: Skal det igjen bli mulig å tjene penger på omsorgsbehovene til bestemødre og bestefedre i bytte med dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte? sprute Støre og viste til at han heller vil bruke pengene på bedre grunnbemanning og gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

– Norge er et stort, ikke et lite land

Støre viste i talen hvordan han mener Norge ikke lenger kan kalles et lite land, men et stort land. Det begrunnet han blant annet med at Norge har verdens nest lengste kystlinje, er verdens tredje største gasseksportør og er verdens nest største sjømateksportør. Han viste til hvordan Arbeiderpartiet vil utnytte Norges fortrinn som havnasjon.

– På drøye 15 år skal vi produsere like mye ny fornybar kraft fra havvind som den samlede vannkraften i dag. Det er en enorm mulighet, men det vil også kreve vilje til den samfunnsstyringen som har formet det vi i dag tenker på som det moderne Norge, sa Støre.

Støre viste eksempler på hvordan Arbeiderpartiet vil gjennomføre det grønne skiftet. Samtidig understreket han at det grønne skiftet må være et prosjekt for det brede laget av befolkningen.

– Folk er ikke med på et grønt skifte om jobbene som venter i andre enden, er dårlig betalte jobber. Vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Hele, faste stillinger, ikke innleie og midlertidighet, sa Støre og viste til hvordan regjeringen rydder opp i blant annet drosjebransjen og jernbanen etter flere år med frislipp og privatisering.

Møtet med president Zelenskyj

Jonas Gahr Støre fortalte at morgentimene 24. februar 2022 var den tyngste stunden i hans regjeringstid. – Det vi fryktet ble virkelighet, sa Støre og viste til at Russlands angreps- og erobringskrig gir enorme lidelser og ødeleggelser.

Regjeringen har styrket Forsvaret, og denne uken varslet at regjeringen legger en plan for å bruke minst 2 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt på forsvar innen 2026.

– Krigen understreker det viktigste ansvaret enhver regjering har: Ta vare på vår sikkerhet. Derfor står vi klippefast på norsk NATO-medlemskap, sa Støre.

Han viste til at et større og sterkere forsvar er viktig og nødvendig, men at krig også handler om verdier.

– Russland prøver å tvinge frem et annet Europa. Det skal ikke vi akseptere. Derfor sier vi fra vårt landsmøte: Vi som er her, er med dere – ukrainere. Deres kamp er vår kamp! Deres frihet er vår frihet! sa Støre.

Regjeringen har foreslått og fått vedtatt Nansen-hjelpen, et eget program for humanitær, økonomisk og militær støtte til Ukraina. Støre uttrykte stolthet over at hele det norske Stortinget stiller seg bak programmet, som er på 75 milliarder kroner.

– Det høres helt til de som ligger i skyttergravene sa presidenten til meg, fortalte Støre fra sitt møte med Zelenskyj i Helsingfors i går.

– Nå skal det skapes fremtid

– Alt starter et sted. Ofte har store reformer og samfunnsendringer i Norge startet nettopp her, på landsmøtet i Arbeiderpartiet, sa Støre og trakk fram:

Åttetimersdagen, NATO-medlemskapet, utbygging av velferdsstaten og folketrygden, felles ekteskapslov, foreldrepermisjon og selvbestemt abort.

– Fotavtrykkene er sterke. Behovene fremover er store, og nå står vi overfor nye veivalg, nye vedtak. Nå skal det skapes fremtid.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!