Vedtak og andre landsmøtedokumenter

Arbeiderpartiets landsmøte 2023

Vedtak

Trygghet muligheter og felleskap - endelig vedtak.pdf 60,5 KB Skape og dele - endelig vedtak.pdf 112,5 KB Sosialdemokratiet i møte med framtidas utfordringer - endelig vedtak.pdf 110,8 KB Vår felles helsetjeneste - trygghet for fremtiden - vedtatt.pdf 160,1 KB Kommuner i endring - by og land - vedtatt.pdf 125,9 KB Organisasjonsuttalelse 2023 - vedtatt.pdf 149,6 KB Arbeid til alle er jobb nr. 1 - vedtatt.pdf 138,8 KB Flere unge i arbeid - vedtak.pdf 76,5 KB En trygg oppvekst varer hele livet - vedtak.pdf 138,7 KB Trygge lokalsamfunn - endelig vedtak.pdf 122,9 KB En aktiv energipolitikk i en ny tid - hele dokumentet vedtatt.pdf 310,9 KB En aktiv energipolitikk i en ny tid - endelig vedtak.pdf 79,3 KB Vårt felles forsvar - endelig vedtak.pdf 121,8 KB En enklere reisehverdag og økt konkurransevne for næringslivet - endelig vedtak.pdf 51,7 KB Internasjonal uttalelse - vedtak.pdf 119,4 KB Vedtekter - vedtatt.pdf 109,7 KB Arbeiderpartiets vedtekter 2023 - med vedtatte endringer.pdf 251,6 KB

Innstillinger fra redaksjonskomiteene lørdag

Sosialdemokratiet i møte med framtidas utfordringer - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 147,8 KB Skape og dele - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 121,3 KB Trygghet, muligheter og felleskap - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 64,0 KB Vår felles helsetjeneste - trygghet for fremtiden - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 163,0 KB Kommuner i endring - by og land - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 127,0 KB Oversending stortingsgruppa - innstilling fra begge redaksjonskomiteer.pdf 58,3 KB Organisasjonsuttalelse 2023 - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 149,6 KB Vedtekter - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 158,6 KB

Nye forslag på organisasjon og vedtekter

Innkomne forslag organisasjon og vedtekter.pdf 83,5 KB

Innstillinger fra de politiske redaksjonskomiteene fredag

Flere unge i arbeid - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 537,4 KB Trygg oppvekst - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 179,3 KB Arbeid til alle er jobb nummer 1 - redaksjonskomiteens innstilling.pdf 133,2 KB Energipolitikk i en ny tid - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 59,5 KB Endringer til energiutvalget - innstilling fra redaksjonskomiteen (kun endringene).pdf 42,8 KB Trygge lokalsamfunn - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 131,4 KB Internasjonal uttalelse - redaksjonskomiteens innstilling.pdf 145,8 KB Vårt felles forsvar - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 130,6 KB En enklere reisehverdag og økt konkurransevne for næringslivet - innstilling fra redaksjonskomiteen.pdf 54,4 KB

Nye forslag til de politiske redaksjonskomiteene

Nye forslag til de politiske redaksjonskomiteene.pdf 261,4 KB

Arbeidsordning, fullmakter, innstilling på redaksjonskomiteer, dirigenter og funksjonærer

Arbeidsordning.pdf 27,1 KB Fullmaktskomiteens innstilling 2023.pdf 18,6 KB Forslag på redaksjonskomiteer.pdf 66,7 KB Innstilling på dirigenter og funksjonærer.pdf 45,4 KB

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!