Plast og marin forsøpling

Vi tar kampen for renere hav!

Vi vil:

  • Følge opp årlige opprenskingstokter langs kysten og i norske farvann 
  • Stimulere alle fiskefartøyer til å være involvert i «Fishing for Litter»-ordninger 
  • Styrke overvåkning av strendene langs norskekysten for å få en oversikt over omfanget og utviklingen av problemene med forsøpling 
  • Følge opp handlingsplanen mot marin forsøpling 
  • Arbeide for at tiltak mot marin forsøpling følges opp av internasjonale avtaler i tillegg til nasjonale tiltak 
  • Utrede storskala plastinnsamlingstiltak som del av Norges internasjonale lederskap for samarbeid om havets helse 
  • Støtte forskning på alternative materialer som kan erstatte plast

Marin forsøpling er en av våre største miljøutfordringer. Det er enorme mengder plast i havet. Plast er lite nedbrytbart og kan bli værende i havet i årevis. Her blir plasten omdannet til mikroskopiske plastpartikler på størrelse med plankton. Et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som en følge av skader fra små plastbiter, poser, flasker og annet marint avfall. Fiskeri- og oppdrettsnæring, petroleumsvirksomhet og skipsfart har et spesielt ansvar for å hindre marin forurensing. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Plast og marin forsøpling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker