Klimavennlig skipsfart - skip, ferger og fiskebåter

Arbeiderpartiet vil kutte klimagassutslippene fra skip, ferger og fiskebåter

Vi vil gjøre dette for klimavennlig skipsfart:

  • Bygge elektriske ferger.
  • Etablere landstrøm i alle de største havnene.
  • Satse på hybridbåter.
  • Ha mål om 20% biodrivstoff i fiskeflåten og i lasteskip.
  • Stille høye miljøkrav i offentlige anbud, både på statlig og fylkesnivå.
  • Åpne for differensiert havneavgift for å fremme landstrøm.

Skipsfarten står for en femtedel av utslippene i transportsektoren. Derfor er det viktig å kutte utslippene her for å nå Paris-målet om 40% utslippskutt innen 2030.

Arbeiderpartiet vil gi støtte gjennom Enova, slik at havnene kan få på plass landstrøm. Da kan skip bruke fornybar strøm istedenfor fossilt drivstoff når de ligger i havn, og dermed redusere utslippene. 

Det er bra for klima – og ikke minst bra fordi det reduserer lokal luftforurensning

Arbeiderpartiet vil bruke Enova, NOx-fondet og det nyopprettede CO2-fond for å nå målet om mer klimavennlige skip, ferger og fiskebåter.

Målet med differensiert havneavgift er å stimulere til at eierne av skipene gjør de investeringene som trengs for at skipene skal kunne bruke landstrøm i havnene. 

Dette har vi gjort tidligere

Stoltenberg II-regjeringen opprettet et NOx-fond som har vært svært vellykket. NOx-utslippene har gått ned hvert år.

Nå vil Arbeiderpartiet opprette et CO2-fond etter samme modell for å redusere klimagassutslippene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klimavennlig skipsfart - skip, ferger og fiskebåter?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!