Klimavennlig skipsfart - skip, ferger og fiskebåter

Arbeiderpartiet vil kutte klimagassutslippene fra skip, ferger og fiskebåter

Vi vil gjøre dette for klimavennlig skipsfart:

  • Bygge elektriske ferger.
  • Etablere landstrøm i alle de største havnene.
  • Satse på hybridbåter.
  • Ha mål om 20% biodrivstoff i fiskeflåten og i lasteskip.
  • Stille høye miljøkrav i offentlige anbud, både på statlig og fylkesnivå.
  • Åpne for differensiert havneavgift for å fremme landstrøm.

Skipsfarten står for en femtedel av utslippene i transportsektoren. Derfor er det viktig å kutte utslippene her for å nå Paris-målet om 40% utslippskutt innen 2030.

Arbeiderpartiet vil gi støtte gjennom Enova, slik at havnene kan få på plass landstrøm. Da kan skip bruke fornybar strøm istedenfor fossilt drivstoff når de ligger i havn, og dermed redusere utslippene. 

Det er bra for klima – og ikke minst bra fordi det reduserer lokal luftforurensning

Arbeiderpartiet vil bruke Enova, NOx-fondet og det nyopprettede CO2-fond for å nå målet om mer klimavennlige skip, ferger og fiskebåter.

Målet med differensiert havneavgift er å stimulere til at eierne av skipene gjør de investeringene som trengs for at skipene skal kunne bruke landstrøm i havnene. 

Dette har vi gjort tidligere

Stoltenberg II-regjeringen opprettet et NOx-fond som har vært svært vellykket. NOx-utslippene har gått ned hvert år.

Nå vil Arbeiderpartiet opprette et CO2-fond etter samme modell for å redusere klimagassutslippene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klimavennlig skipsfart - skip, ferger og fiskebåter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker