Klimavennlig skipsfart - skip, ferger og fiskebåter

Arbeiderpartiet vil kutte klimagassutslippene fra skip, ferger og fiskebåter

Vi vil:

  • Bygge elektriske ferger
  • Etablere landstrøm i alle de største havnene
  • Satse på hybridbåter
  • Ha mål om 20% biodrivstoff (lenke til biodrivstoff-artikkel) i fiskeflåten og i lasteskip
  • Stille høye miljøkrav i offentlige anbud både på statlig og fylkesnivå
  • Åpne for differensiert havneavgift for fremme landstrøm
Skipsfarten står for en femtedel av utslippene i transportsektoren. Derfor er det viktig å kutte utslippene her for å nå Paris-målet om 40% utslippskutt innen 2030.

Arbeiderpartiet vil gi støtte gjennom Enova, slik at havnene kan få på plass landstrøm. Da kan skip bruke fornybar strøm istedenfor fossilt drivstoff når de ligger i havn, og dermed redusere utslippene. Det er bra for klima – og ikke minst bra fordi det reduserer lokal luftforurensing.

Arbeiderpartiet vil bruke Enova, NOx-fondet og et nyopprettede CO2-fond (lenke) for å nå målet om mer klimavennlige skip, ferger og fiskebåter.

Målet med differensiert havneavgift er å stimulere til at eierne av skipene gjør de investeringene som trengs for at skipene skal kunne bruke landstrøm i havnene.

Dette har vi gjort tidligere

Stoltenberg II-regjeringen opprettet et NOx-fond som har vært svært vellykket. NOx-utslippene har gått ned hvert år.Nå vil Arbeiderpartiet opprette et CO2-fond etter samme modell for å redusere klimagassutslippene.