Landsmøte 2021

Arbeiderpartiets 68. ordinære landsmøte

Landsmøtet 2021 ble avholdt 15.-17. april.

Om landsmøtet

Annethvert år samles 300 delegater (digitalt i 2021) som representerer sine fylker og Arbeiderpartiets medlemmer til landsmøtet vårt.  

Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger sentralstyret og øverste ledelse.