Landsmøte 2021

Arbeiderpartiets 68. ordinære landsmøte

Landsmøtet avholdes 15.-17. april 2021.

Landsmøtet skal blant annet vedta programmet Arbeiderpartiet går til valg på i 2021.

Les om forslaget til nytt partiprogram

Om landsmøtet

Annethvert år samles 300 delegater som representerer sine fylker og Arbeiderpartiets medlemmer til landsmøtet vårt.  

Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger sentralstyret og øverste ledelse.