Vaksiner

Høy vaksinasjonsdekning er avgjørende for helsen

Vi vil:

  • Heve kunnskapen om vaksiner i befolkningen
  • Gjennomføre et prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinen for barn

Det er i dag god vaksinasjonsdekning i Norge, og norske foreldre slutter lojalt opp om det offentlige barnevaksinasjonsprogrammet. Men utviklingen i land rundt oss og noen steder i Norge gjør at det er behov for en mer aktiv føre-var-holdning. Vi kan ikke akseptere at barn i Norge settes i fare ved en økende forekomst av dødelige sykdommer. Barn har rett på beskyttelse gjennom FNs barnekonvensjon og norsk lov, og det omfatter også en rett til medisinsk behandling eller å unngå sykdommer gjennom vaksinasjon.

MMR-vaksinen

For å forebygge epidemier av meslinger er Folkehelseinstituttets anbefaling at minst 95 prosent av befolkningen bør være fullvaksinert. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er meslinger i sterk fremvekst i Europa, og antall personer som ble smittet, steg med 400 prosent i 2017, til 21 315 personer. Det året døde 35 personer av meslinger i Europa. På verdensbasis regner WHO med at sykdommen årlig forårsaker ca. 134 200 dødsfall (2015).

De fleste overlever heldigvis, men mindre kjent er det at flere får tilleggssykdommer, som hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og varige skader på syn, hørsel eller nervesystem. Mange barn får nedsatt immunforsvar i flere år etter utbrudd.

WHO var godt i rute med målet om å utrydde meslinger i Europa innen 2010, slik de klarte med kopper i 1979. Men grunnet spredning av falsk forskning og antivaksinepropaganda snudde den positive utviklingen i 2009, og den må nå karakteriseres som problematisk.

Derfor mener Arbeiderpartiet at man må prøve hvorvidt obligatorisk innkalling til MMR-vaksinasjon er et effektivt virkemiddel for å heve vaksinasjonsdekningen. Mulige sanksjoner knyttet til obligatorisk innkalling bør ikke være like strenge som i Frankrike eller Italia. Det er ikke straff av foresatte som er poenget, men beskyttelse av barn mot sykdom, slik de har rett på etter norsk lov og FNs barnekonvensjon. I utgangspunktet virker det for strengt å nekte barn skolerett eller at familier skal fratas barnetrygd. En mulighet som kan gi barn økt beskyttelse og bør vurderes, er at myndighetene nekter uvaksinerte barn å dra til områder hvor risiko for sykdomsutbrudd er forhøyet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Vaksiner?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker