Vaksiner

Høy vaksinasjonsdekning er avgjørende for helsen.

Arbeiderpartiet mener dette om vaksiner:

  • Utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri.
  • Bekjempe smittsomme sykdommer internasjonalt, ved å bidra til finansiering, utvikling og likeverdig fordeling av vaksiner og annen helseteknologi som markedet ikke leverer alene. 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Det er i dag god vaksinasjonsdekning i Norge, og norske foreldre slutter lojalt opp om det offentlige barnevaksinasjonsprogrammet. Men utviklingen i land rundt oss og noen steder i Norge gjør at det er behov for en mer aktiv føre-var-holdning. Vi kan ikke akseptere at barn i Norge settes i fare ved en økende forekomst av dødelige sykdommer. 

Barn har rett på beskyttelse gjennom FNs barnekonvensjon og norsk lov, og det omfatter også en rett til medisinsk behandling eller å unngå sykdommer gjennom vaksinasjon.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Vaksiner?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker