Psykisk helse

Vi vil forebygge psykiske helseplager og gjøre det lettere å få tidlig hjelp når man sliter. Vi er særlig opptatt av den urovekkende tendensen hos dagens ungdomsgenerasjon.

Dette ønsker vi å gjøre med psykisk helse:

Bedre forebygging og hjelp rundt psykisk helse krever en styrket kommuneøkonomi

Tilstrekkelig med ansatte i gode barnehager, skoler og kulturtilbud, med opplæring i å se og fange opp, er avhengig av kommunebudsjettene. 

Det samme gjelder blant annet skolehelsetjeneste, helsestasjoner, psykologer og «Familiens hus» og Ung Arena, selv om noe skal øremerkes.

Kommuneøkonomien blir bedre med en Ap-ledet regjering. Vi har penger til det, fordi vi ikke bruker dem på skattekutt til de som har mest fra før. 

I vårt alternative 2017-budsjett foreslo vi 3 milliarder kroner mer til kommunene, det ville gjøre en forskjell.    

Det er ofte langt mer alvorlig for helsen å bli syk av tungsinn, enn av feber. Psykisk sykdom kan forebygges, og den innsatsen må starte i skolen. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer ikke i helsevesenet, det skjer på skolen, på arbeidsplassen, i en åpen idrettshall eller på andre arenaer der vi faktisk har hverdagen vår.

Torgeir Eikstad Micaelsen, helsepolitisk talsperson

Dette har vi gjort:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Psykisk helse?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!