Psykisk helse

Vi vil forebygge psykiske helseplager og gjøre det lettere å få tidlig hjelp når man sliter.

Dette ønsker vi å gjøre med psykisk helse:

 • Øremerke penger til tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner. 
 • Gjøre helsesøstre mer tilgjengelige gjennom å åpne for "e-helsesøster".
 • Fjerne egenandelene hos fastlege og legevakt for 16- og 17-åringer.
 • Unge som sliter psykisk, skal møte nye ungdomsteam som gir hjelp raskere.
 • Ansette flere faste psykologer i kommunene for å sikre tilbud over hele landet.
 • Bygge opp et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, som for eksempel tilbud som Familiens Hus og Ung Arena.
 • Integrere kunnskap om psykisk helse i skolefag.
 • Styrke samarbeidet mellom studenthelsetjenesten og sykehusene om psykisk helsetilbud til studenter.
 • Sette av penger til forebyggende tiltak for barn og ungdom som lever med psykisk syke foreldre.
 • Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.
 • Igangsette et systematisk arbeid i kampen mot vold mot barn.
 • Gi barn opplæring i hva overgrep er og hvordan de kan si fra.
 • Jobbe for større åpenhet og bryte ned tabuer.
 • Kartlegge befolkningens psykiske helse, og følge opp kunnskapen med nye tiltak.
 • Øke bruken av gradert sykemelding.

Bedre forebygging og hjelp rundt psykisk helse krever en styrket kommuneøkonomi

Tilstrekkelig med ansatte i gode barnehager, skoler og kulturtilbud, med opplæring i å se og fange opp, er avhengig av kommunebudsjettene. 

Det samme gjelder blant annet skolehelsetjeneste, helsestasjoner, psykologer og «Familiens hus» og Ung Arena, selv om noe skal øremerkes.

Kommuneøkonomien blir bedre med en Ap-ledet regjering. Vi har penger til det, fordi vi ikke bruker dem på skattekutt til de som har mest fra før. 

I vårt alternative 2017-budsjett foreslo vi 3 milliarder kroner mer til kommunene, det ville gjøre en forskjell.

Dette har vi gjort:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Psykisk helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker