Folkehelse

En god folkehelse for alle er fellesskapets ansvar!

Vi vil gjøre dette for folkehelsen:

  • Innføre daglig fysisk aktivitet i skolen.
  • Legge til rette for gang- og sykkelveier og lett tilgjengelige og rimelige offentlige transportmidler ved daglig kommunikasjon for alle.
  • Innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og gi skolene frihet til å organisere dette selv.
  • At folkehelse settes på dagsorden i skolen, og at vi sikrer at barn får kunnskap om fysisk og psykisk helse i skolen.
  • Stimulere kommuner til å følge opp folkehelseloven og lovpålagte tiltak i all kommunal planlegging.
  • En folkehelsepolitikk som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller.

God helse skapes der folk lever, bor og arbeider. Vi må sørge for at alle samfunnssektorer er med på å forebygge og investere i god folkehelse. Et godt folkehelsearbeid er helsefremmende og kan motvirke fremvekst av kroniske sykdommer i befolkningen. Forebyggende helsearbeid kan også hindre at mennesker blir stående utenfor arbeidslivet.

Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller vil i seg selv fremme den norske folkehelsen.  God fordelingspolitikk er derfor god folkehelsepolitikk. At barn som vokser opp i familier med lite ressurser opplever fremtidig helsetap er både dypt urettferdig og bidrar til utenforskap. 

Vi må også legge til rette for at vanlig folk i Norge kan ta sunne valg. Det er bedre for den enkelte og for fellesskapet å forebygge enn å reparere. Gode og helsefremmende løsninger ivaretar valgfriheten, men gjør det enklere å velge sunt.

Høyreregjeringen har gjentatte ganger i forhandlinger med FrP kuttet i momsen på usunne produkter. Arbeiderpartiet er mer opptatte av å ha en folkehelsepolitikk som fremmer helsepositive valg. 

Dette har vi gjort:

  • 2018

    Sikret flertall for at elever på 1.–10. trinn skal ha minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Folkehelse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker