Sykehus: helsekø og ventetider

Styrke pasientbehandlingen - kortere ventetider

Vi vil dette med helsekø og ventetidene:

  • Stanse utviklingen mot en todelt helsetjeneste, og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt. De neste fire årene vil vi investere 12 milliarder mer i våre felles sykehus. 
  • Sørge for økt pasientbehandling og kortere ventetid gjennom økte bevilgninger til sykehusene.
  • Styrke våre gode, offentlige sykehus.
  • Øke utrednings- og behandlingskapasiteten hos sykehusene ved å ta i bruk poliklinikkene også på ettermiddags- og kveldstid.
  • Øke kjennskapen og bruken av den etablerte ordningen «Fritt sykehusvalg».
  • Avvikle regjeringens privatiseringseksperiment, det såkalte «Fritt behandlingsvalg» og bruke ressursene på tiltak vi vet reduserer ventetid og bidrar til behandling av flere pasienter.
  • Bidra til prosjekter som kan gi reelle ventetidsreduksjoner.
  • Være ærlige om de reelle ventetidene.
  • Forenkle og forbedre dagens registrering av ventetider, slik at de gir et riktigere bilde.
  • Bidra til at disse tallene gjøres lett tilgjengelig for befolkningen.

Vi prioriterer penger til sykehus framfor skattekutt. Vi ønsker å utvikle Norges gode fellessykehus ikke snevre privatiseringseksperimenter.   

Ventetider og helsekø – hva debatten handler om  

Det er viktig å huske at det som betyr noe for den enkelte, er ventetiden, ikke hvor mange andre man venter samtidig med. Hvis 100 000 mennesker må vente én dag på behandling, så står 100 000 i «helsekø». Det høres verre ut enn det er. 

Den politiske diskusjonen om helsekø og ventetider handler ikke om dem som har behov for øyeblikkelig hjelp, eller som har fått diagnoser som for eksempel kreft, der operasjon haster av medisinske grunner. 

Derimot handler det om hvordan gjennomsnittlig ventetid registreres. 

Ifølge statistikken gikk den gjennomsnittlige ventetiden ned fra 75 til 70 dager i 2012 til knapt 60 dager i dag. Dette er dessverre ikke realiteten. 

Problemet er at sykehusene registrerer annerledes enn før, på en måte som skjuler den reelle ventetiden. Problematisk blir det når Høye/FrP-regjeringen fremlegger dette som en reel nedgang, framfor å å rydde opp.  

Det var fagbladet «Dagens medisin» som avslørte at sykehusene har over 160 000 pasientavtaler uten at behandling blir gitt innen fristen, og at dette ikke går fram av de offisielle ventelistetallene. Saken ble også slått opp av TV2. Det sier seg selv at med en så stor mangel, vil de offisielle tallene være usikre.  

Hvis det hadde vært en reell nedgang i ventetider, burde vi ha sett en slik nedgang også for pasienter som har fått bekreftet operasjon. 

Denne ventetiden har imidlertid vært omtrent konstant de siste årene, fra 112 dager i 2012 mot 110 dager i 2015.    

Arbeiderpartiet vs. Høyre/FrP-regjeringen 

Arbeiderpartiet lovte i 2013, 12 milliarder kroner i økning til sykehusbudsjettene i løpet av neste stortingsperiode. Høyre gikk da ut med samme løfte. 

Høyre/FrP-regjeringen mangler nær 3 milliarder kroner for å oppfylle sine løfter om vekst til sykehusene. For 2017 dekker ikke summen mer enn økte utgifter som følge av såkalte demografiske endringer, altså ingen bedring i praksis. 

Med Arbeiderpartiet ville det til gjengjeld blitt en realøkning på 1,4 milliarder kroner, noe som blant annet hadde gjort sykehusene betydelig bedre rustet til å ta i bruk nye behandlingsmetoder, med alt det har å bety for pasientene. 

Hovedforklaringen er at Arbeiderpartiet og Høyre/FrP prioriterer forskjellig. Regjeringens hovedsatsing, i kroner og øre, har vært enorme skattekutt. Disse har først og fremst gått til dem med mest fra før. Det har vært skattekutt som ikke bidrar til vekst eller arbeidsplasser. For å dekke disse skattekuttene har regjeringen blant annet måttet bryte løftet om sykehusbevilgninger. 

Løftebruddet ville vært enda kraftigere, hadde det ikke vært for rekordhøy bruk av oljepenger. Nå sier regjeringen selv at en slik oljepengebruk ikke kan fortsette etter 2017. Det lover ikke godt for sykehusene, pasientbehandlingen og ventetidene i årene som kommer, dersom Høyre/FrP-regjeringen får fortsette.    

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykehus: helsekø og ventetider?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!