Luftforurensning

Dårlig luftkvalitet er globalt sett et av de aller største miljøproblemene vi har.

Dette vil vi gjøre for å hindre luftforurensning:

Også her i Norge er dårlig luftkvalitet et stort samfunnsproblem. Flere dager i året er luften så dårlig at den bokstavelig talt er livsfarlig i områder med mye trafikk. Derfor mener vi mener det haster å igangsette tiltak.

Mange kommuner har allerede satt i verk en rekke tiltak for å bedre den lokale luftkvaliteten. 

Eksempler på tiltak mot svevestøv er restriksjoner på bruk av piggdekk, hastighetsreduksjoner og bedre vedlikehold av veier. Byrådet i Oslo har blant annet satt i gang arbeidet med å redusere antall biler for å gjøre luften bedre.

Kommunene i Norge har ansvar for å gi sine innbyggere ren og frisk luft. 

Derfor mener Arbeiderpartiet at de også trenger virkemidlene som lar dem få til dette, og at det haster med å få iverksatt de nye reglene om lavutslippssoner for å redusere luftforurensningen i byene.

Fakta om lavutslippssoner

En lavutslippssone er et definert område man må betale avgift for å kjøre inn i dersom man fører et kjøretøy med utslipp. Dette vil være et effektivt virkemiddel kommunene kan bruke for å redusere den lokale luftforurensningen når luftkvaliteten er helsefarlig.

Lavutslippssoner vil kunne begrense bruken av forurensende biler i områder som er spesielt utsatt for lokal luftforurensning, blant annet innen varetransport utført med gamle dieselbiler

Dette har vi gjort:

  • 2016

    Fremmet lovtekst i Stortinget på våren, siden vi ikke har tid til å vente på Høyre/FrP-regjeringen. Det haster med lavutslippssoner for å redusere luftforurensingen i byene. Det regnes med at nye regler kan iverksettes i 2017.

  • 2015

    Forslag om lavutslippssoner ble enstemmig vedtatt i Stortinget, men lite har skjedd siden. 

  • 2012

    Kommunene skal ta hensyn til lokal luftkvalitet i planarbeidet og skal hindre at barnehager, skoler, boliger og parker havner i områder med mye luftforurensning. Dette fikk vi på plass med en retningslinje som gir statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres av kommunene i arealplanlegging. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Luftforurensning?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!