Luftforurensning

Alle fortjener frisk luft

Dette vil vi gjøre for å hindre luftforurensning:

Luftforurensing er et økende problem for mennesker, dyr og naturen. NOx, svoveldioksid og svevestøv kan føre til kortere levetid og dårligere helse, og er spesielt alvorlig for de med astma, allergi eller luftveissykdom.

Mange kommuner har jobbet godt for å bedre den lokale luftkvaliteten med regler for bruk av piggdekk, hastighetsreduksjoner og bedre vedlikehold av veier.

Kommunene i Norge har ansvar for å gi sine innbyggere ren og frisk luft. 

I Oslo og Bergen er luftforurensningen rekordlav etter at Arbeiderpartiet tok over styringen i 2015.

Dette har vi gjort:

  • 2016

    Fremmet lovtekst i Stortinget på våren, siden vi ikke har tid til å vente på Høyre/FrP-regjeringen. Det haster med lavutslippssoner for å redusere luftforurensingen i byene. Det regnes med at nye regler kan iverksettes i 2017.

  • 2015

    Forslag om lavutslippssoner ble enstemmig vedtatt i Stortinget, men lite har skjedd siden. 

  • 2012

    Kommunene skal ta hensyn til lokal luftkvalitet i planarbeidet og skal hindre at barnehager, skoler, boliger og parker havner i områder med mye luftforurensning. Dette fikk vi på plass med en retningslinje som gir statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres av kommunene i arealplanlegging. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Luftforurensning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker