Forebygging av kriminalitet

Vi ønsker et godt samarbeid mellom stat og kommune om kriminalitetsforebyggende tiltak

Dette er noen av tiltakene vi ønsker for å forebygge kriminalitet:

Vi vil bekjempe kriminalitet med tydelige reaksjoner og straff. Forebyggende tiltak og reaksjoner på kriminalitet må henge sammen med forebygging av ny kriminalitet.

Reaksjonene på ulovligheter må iverksettes raskt. Vi må ha et godt samarbeid mellom stat og kommune om kriminalitetsforebyggende tiltak. 

Med gode offentlige velferdstilbud kan mange av startblokkene for en kriminell løpebane fjernes. Vår kriminalpolitikk skal avdekke og straffe raskt, og rehabilitere godt.

Trygge lokalsamfunn skaper vi sammen. Arbeidet må være forankret lokalt, og understøttet nasjonalt. Flere aktører spiller en viktig rolle, blant annet helsevesen, skole, frivillige organisasjoner, politi, sivilforsvar, brann- og redningsvesen og kommunene. 

Arbeiderpartiet mener det er viktig å rette den forebyggende innsatsen mot alle grupper og aldre. God forebygging avhenger av kompetanse, tilstedeværelse og systematisk samhandling mellom disse aktørene over tid. 

Arbeiderpartiet vil føre en differensiert kriminalpolitikk som er tøff mot gjengangere og organiserte kriminelle, og som har gode og effektive rehabiliteringstilbud for dem som ønsker seg tilbake til samfunnet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Forebygging av kriminalitet?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!