Svømmeopplæring

Vi vil sikre barns svømmeferdigheter.

Vi vil dette med svømming:

  • Sikre at alle barn og unge får svømmeundervisning.
  • Tydeliggjøre læreplanmålet om svømmedyktighet i tråd med faglige råd.
  • Sørge for at opplæringen gjennomføres med god kvalitet.
  • Sørge for at skoleeiere ikke kan avslutte svømmeopplæringen før alle som har forutsetning for det når målene i læreplanen.
  • Innrette statlige garantiordninger og rentekompensasjonsordninger for skolebygg og svømmeanlegg.

Svømmeopplæring av god kvalitet

Gode svømmeferdigheter er avgjørende for å forebygge antallet drukningsulykker i Norge. Konsekvensen av manglende svømmeferdigheter er fatale. Derfor vil Arbeiderpartiet sikre at alle barn og unge får tilstrekkelig svømmeopplæring. 

Etter forslag fra Stortinget har det blitt presisert at kompetansemålet i svømming er at elevene skal kunne svømme 100 meter. Målet er konkret og målbart, men Arbeiderpartiet har hele tiden mente at det ikke er nok å bare teste elevene. Svømmeundervisningen må fortsette til barna faktisk har lært å svømme. Arbeiderpartiets forslag til en nasjonal handlingsplan for svømmeopplæring ble tidligere lagt frem for Stortinget, men forslagene ble nedstemt av høyreregjeringen.

Alle barn skal være trygge i vannet

For noen elever kan det ta flere timer enn det som er avsatt å lære seg å svømme. Nettopp derfor er det livsviktig å sette av tilstrekkelig med tid. Arbeiderpartiet ønsker at elever med behov får individuell og god oppfølgning til de oppnår kompetansemålet og behersker svømmeferdigheten. 

Arbeiderpartiet mener det er nødvendig å tydeliggjøre læreplanmålene om svømmedyktighet i tråd med faglige råd. Det er nødvendig å være tydeligere på hvilket grunnleggende nivå alle skal opp på, og tid og ressurser må settes inn for å sikre at det skjer. Svømmeopplæringen kan ikke avsluttes før alle som har forutsetning for det, kan svømme i henhold til målene i læreplanen. Arbeiderpartiet vil ikke gi seg før alle barn er oppe på et tilstrekkelig nivå til å kunne beherske vannet. 

Arbeiderpartiet ønsker også å innrette statlige garantiordninger og rentekompensasjonsordninger for svømmeanlegg slik at rehabilitering og nybygg av svømmeanlegg blir prioritert i kommunene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Svømmeopplæring?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!