Svømmeopplæring

Vi vil sikre barns svømmeferdigheter.

Vi vil dette med svømming:

  • Sikre at alle barn og unge får svømmeundervisning.
  • Stille strengere krav til kvaliteten og omfanget på svømmeundervisningen slik at alle barn lærer å svømme.
  • Tydeliggjøre læreplanmålet om svømmedyktighet i tråd med faglige råd.
  • Sørge for at opplæringen gjennomføres med god kvalitet.
  • Sørge for at skoleeiere ikke kan avslutte svømmeopplæringen før alle som har forutsetning for det når målene i læreplanen.
  • Innrette statlige garantiordninger og rentekompensasjonsordninger for skolebygg og svømmeanlegg.

Svømmeopplæring av god kvalitet

Gode svømmeferdigheter er avgjørende for å forebygge antallet drukningsulykker i Norge. Konsekvensen av manglende svømmeferdigheter er fatale. Derfor vil Arbeiderpartiet sikre at alle barn og unge får tilstrekkelig svømmeopplæring. 

Etter forslag fra Stortinget har det blitt presisert at kompetansemålet i svømming er at elevene skal kunne svømme 100 meter. Målet er konkret og målbart, men Arbeiderpartiet har hele tiden ment at det ikke er nok å bare teste elevene. Svømmeundervisningen må fortsette til barna faktisk har lært å svømme. 

For noen elever kan det ta flere timer enn det som er avsatt å lære seg å svømme. Nettopp derfor er det livsviktig å sette av tilstrekkelig med tid. Arbeiderpartiet ønsker at elever med behov får individuell og god oppfølgning til de oppnår kompetansemålet og behersker svømmeferdigheten.

Arbeiderpartiet ønsker også å innrette statlige garantiordninger og rentekompensasjonsordninger for svømmeanlegg slik at rehabilitering og nybygg av svømmeanlegg blir prioritert i kommunene. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Svømmeopplæring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker