Tidlig ultralyd og eggdonasjon - bioteknologiloven

Alle gravide skal ha samme mulighet til tidlig ultralyd. Assistert befruktning skal kunne skje med eggdonasjon.

Vi vil dette med endringer i bioteknologiloven:

  • Alle gravide kvinner skal få tilbud om tidlig ultralyd
  • Tillate eggdonasjon.
  • Tilby NIPT-test til alle gravide.
  • Si ja til assistert befruktning for enslige.
  • Bedre og flere muligheter for forskning.

Tidlig ultralyd

Det finnes flere livreddende behandlinger fosterlegene kan gi allerede i mors liv, men de er avhengig av kunnskap for å kunne yte den nødvendige helsehjelpen. Tidlig ultralyd i svangerskapet er en forutsetning for å finne ut om fosteret trenger behandling av noe slag. De aller minste pasientene fortjener også den beste helsehjelpen tilgjengelig. Mor skal føle trygghet for at barnet hun bærer får den beste medisinske oppfølgingen både før, under og etter fødselen.

Arbeiderpartiet mener alle fortjener et likt helsetilbud over hele landet uavhengig av bosted og personlig økonomi. Tidlig ultralyd i svangerskapet gir økt helse og trygghet for mor og barn. Derfor mener vi alle gravide må få et tilbud om dette av den offentlige helsetjenesten, og ikke kun være et tilbud for dem som oppsøker det privat som i dag.

NIPT-test for gravide

Kvinner over 38 år og andre i risikogrupper har fått et tilbud om fosterdiagnostikk gjennom det offentlige helsevesenet når de blir gravide. Det innebærer tidlig ultralyd og en blodprøve av mor, såkalt KUB-testing (Kombinert ultralyd og blodprøve). Først hvis det oppstår mistanke om avvik etter KUB får man tilbud om NIPT-test (Non-invasiv prenatal test).

Arbeiderpartiet har lenge ment, i likhet med fagmiljøene og Bioteknologirådet, at det var på tide å erstatte den upresise blodprøven med en NIPT-test. For alle kvinner er dette det beste og mest skånsomme tilbudet. 

Hjelp til å få barn

Ved å åpne opp for eggdonasjon i Norge, vil flere hjelp til å få barn. Dette var noe Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for på stortinget.  Eggdonasjon vil også fremme likestilling av infertile menn og kvinner. Dette er god likestillingspolitikk og god likebehandling, og vil gi mange flere mennesker som ønsker å få barn, muligheten til å få barn. Slik blir det også god familiepolitikk.

Norge har vært et av få europeiske land som ikke har tillatt eggdonasjon. Det har vært et paradoks når vi tillater sæddonasjon.

Arbeiderpartiet vil lovverket skal speile den tiden vi lever i og det samfunnet vi ønsker. Vi vil at hver enkelt skal ha frihet til å forme eget liv.

Arbeiderpartiet stilte seg derfor bak flertallet i Bioteknologinemda som i 2012 gikk inn for eggdonasjon. Flertallet i Bioteknologinemnda gikk da inn for at eggdonasjon er en forlengelse av andre lovlige typer assistert befruktning, akseptert og støttet av myndighetene i dag. Flertallet ønsket at menn og kvinner, og sæd- og eggceller, skal behandles så likt som mulig i loven.

Høyre stemte ned Arbeiderpartiets forslag på endringer i bioteknologiloven. De har heller ikke stilt opp med tilstrekkelig finansiering. Det mener vi er uakseptabelt. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tidlig ultralyd og eggdonasjon - bioteknologiloven?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker
Støtt Arbeiderpartiet

Vi vil ha sterkere fellesskap. Vil du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.