Pleiepenger for langtidssyke barn.

Gode ordninger for familier med langtidssyke barn.

Vi vil dette med pleiepenger:

  • At alle familier som har behov for det skal få 100 prosent pleiepenger ut over tidsbegrensningen på fem år.
  • At pleiepengene skal ikke settes ned til 66 prosent etter ett år.
  • At aldersgrensen på 18 år ikke skal gjelde for barn med psykisk utviklingshemming.

Mange familier er avhengige av pleiepenger. 

Da endringer i pleiepengene ble behandlet i Stortinget før sommeren 2017, stemte Høyre, Frp og Venstre ned Arbeiderpartiets forslag for en bedre unntaksregel for de som trenger pleiepenger ut over maksgrensen på fem år og unntak for aldersgrense for utviklingshemmede. 

I desember 2017 ble Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet enige om å legge fram forslagene på nytt, samtidig som vi gikk for 100 prosent kompensasjon til familiene.

I Stortinget ble det flertall for de to siste punktene, men ikke det første, siden KrF fremmet et eget forslag i stedet. Det er synd, men konsekvensene på sikt blir likevel forhåpentligvis de samme. Derfor støttet vi også KrFs forslag etter at vårt alternativ ikke fikk flertall.

I 2019 snudde likevel regjeringen i saken som var et viktig gjennomslag for Arbeiderpartiets politikk.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Pleiepenger for langtidssyke barn.?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker