IKT i skolen

Arbeiderpartiet vil satse på et teknologiløft for skolen, slik at elevene kan lære bedre og bli mer kompetente i møte med digitaliseringen.

Dette vil vi gjøre med IKT i skolen:

  • Et teknologiløft som starter i grunnskolen, og varer gjennom hele yrkeslivet.
  • Sikre at alle elever får erfaring med koding som del av skolens faginnhold.
  • Innføre en nasjonal støtteordning for å utvikle gode digitale læremidler.
  • Gi lærerne økt kompetanse i bruk av digitale læremidler og pedagogisk kvalitetssikring av læremidlene.
  • Sikre tilgjengelig og oppdatert utstyr og tilgang til høyhastighetsnett i skolen.                                                                                    
  • Legge til rette for at informasjon, kommunikasjon og IKT er universelt utformet.
  • En kompetansereform for livslang læring.

Et løft for digital kompetanse

Digitalisering endrer hverdagen til lærere, elever og foreldre, og digital kompetanse er en forutsetning for å klare seg i dagens samfunn. Arbeiderpartiet vil satse på et teknologiløft for skolen, slik at elevene kan lære bedre og bli mer kompetente i møte med digitaliseringen.

Arbeiderpartiet foreslår et utstyrsløft for utstyr til yrkesfagskolene. Yrkesfagene mangler utstyr for framtidas yrker, og problemet er stort på de teknologitunge yrkene, også innen IKT.   

De teknologiske endringene vil for mange gi et arbeidsliv med færre rutineoppgaver og mer kreativitet, samt sørge for et tryggere arbeidsliv med færre ulykker. For andre vil det bety helt nye jobber. Gjennom livet vil mange endre både jobb og yrke flere ganger enn noen generasjon før oss.  

Derfor vil Arbeiderpartiet lansere en kompetansereform for livslang læring. Vi vil gjøre livslang læring til en del av den norske modellen, slik at det ikke bare er den enkelte arbeidstaker som må ta ansvar, men at også arbeidsgivere og staten legger til rette for yrkesrettet opplæring. Slik skaper vi i fellesskap trygge jobber i et arbeidsliv i endring. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om IKT i skolen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker